ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - poplatky za studium

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta poplatků za studium: březen 2015

 • ROZKYDAL Jakub,: den vyvěšení: 11. 3. 2015, den náhradního doručení: 21. 3. 2015
 • DRDA Adam: den vyvěšení: 26. 3. 2015, den náhradního doručení: 5. 4. 2015
 • OKROUHLICKÁ Andrea: den vyvěšení: 27. 3. 2015, den náhradního doručení: 6. 4. 2015
 • PATERNOVÁ Radka: den vyvěšení: 27. 3. 2015, den náhradního doručení: 6. 4. 2015
 • ŠULÁKOVÁ Lucie: den vyvěšení: 27. 3. 2015, den náhradního doručení: 6. 4. 2015
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: prosinec 2014

 • HOFMAN Radek: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • JEŽKOVÁ Petra: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • KUCHARÍKOVÁ Markéta: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • LISÁ Tereza: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • HŘEBKOVÁ Ludmila: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • ŠULÁKOVÁ Lucie: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • ZLATNÍKOVÁ Radka: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: prosinec 2014

 • KREJBICHOVÁ Eliška: den vyvěšení: 6. 1. 2015, den náhradního doručení: 16. 1. 2015
 • HOFMAN Radek: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • JEŽKOVÁ Petra: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • KUCHARÍKOVÁ Markéta: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • LISÁ Tereza: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • HŘEBKOVÁ Ludmila: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • ŠULÁKOVÁ Lucie: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • ZLATNÍKOVÁ Radka: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • ERŠILOVÁ Dana: den vyvěšení: 5. 12. 2014, den náhradního doručení: 15. 12. 2014
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: listopad 2014

 • BURIAN Michal: den vyvěšení: 3. 11. 2014, den náhradního doručení: 13.11 2014
 • HORÁČKOVÁ Štěpánka: den vyvěšení: 3. 11. 2014, den náhradního doručení: 13.11 2014
 • KLEMENTOVÁ Štěpánka: den vyvěšení: 4. 11. 2014, den náhradního doručení 14. 11. 2014
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: září 2014

 • KUČEROVÁ Martina: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014
 • IMBROVÁ Petra: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014
 • VALENTOVÁ Barbora: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014
 • MATERNOVÁ Šárka: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014
 • NEVEČEŘAL Dominik: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014
 • ROKOSOVÁ Markéta: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014
 • PETROVÁ Barbora: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014
 • TYLŠOVÁ Martina: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014
 • KLESOVÁ Denisa: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014
 • URBANOVÁ Ladislava: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014
 • KUDĚLKOVÁ Kristýna: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014
 • DLASKOVÁ Michaela: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014
 • HRUBÁ Michaela: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014
 • URBÁNKOVÁ DRÁHOVÁ Věra: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: květen 2014

 • HYBNEROVÁ Lenka: den vyvěšení: 2. 5. 2014, den náhradního doručení: 12. 5. 2014
 • BURIAN Michal: den vyvěšení: 6. 5. 2014, den náhradního doručení: 16. 5. 2014
 • GLASEROVÁ Veronika: den vyvěšení: 15. 5. 2014, den náhradního doručení: 25. 5. 2014

 

 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: duben 2014

 • BLÁHOVÁ Kateřina: den vyvěšení: 2. 4. 2014, den náhradního doručení: 12. 4. 2014
 • ALBRECHTOVÁ Michaela: den vyvěšení: 4. 4. 2014, den náhradního doručení: 14. 4. 2014
 • OKROUHLICKÁ Andrea: den vyvěšení: 4. 4. 2014, den náhradního doručení: 14. 4. 2014
 • KAPLANOVÁ Lenka: den vyvěšení: 8. 4. 2014, den náhradního doručení: 18. 4. 2014
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: prosinec 2013

 • ČEČELSKÁ Veronika: den vyvěšení: 18. 12. 2013, den náhradního doručení: 28. 12. 2013
 • HYBNEROVÁ Lenka: den vyvěšení: 18. 12. 2013, den náhradního doručení: 28. 12. 2013
 • PREISLER Pavel: den vyvěšení: 18. 12. 2013, den náhradního doručení: 28. 12. 2013
 • Změneno dne .
Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci