ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - poplatky za studium

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta poplatků za studium: květen 2014

 • HYBNEROVÁ Lenka: den vyvěšení: 2. 5. 2014, den náhradního doručení: 12. 5. 2014
 • BURIAN Michal: den vyvěšení: 6. 5. 2014, den náhradního doručení: 16. 5. 2014
 • GLASEROVÁ Veronika: den vyvěšení: 15. 5. 2014, den náhradního doručení: 25. 5. 2014

 

 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: duben 2014

 • BLÁHOVÁ Kateřina: den vyvěšení: 2. 4. 2014, den náhradního doručení: 12. 4. 2014
 • ALBRECHTOVÁ Michaela: den vyvěšení: 4. 4. 2014, den náhradního doručení: 14. 4. 2014
 • OKROUHLICKÁ Andrea: den vyvěšení: 4. 4. 2014, den náhradního doručení: 14. 4. 2014
 • KAPLANOVÁ Lenka: den vyvěšení: 8. 4. 2014, den náhradního doručení: 18. 4. 2014
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: prosinec 2013

 • ČEČELSKÁ Veronika: den vyvěšení: 18. 12. 2013, den náhradního doručení: 28. 12. 2013
 • HYBNEROVÁ Lenka: den vyvěšení: 18. 12. 2013, den náhradního doručení: 28. 12. 2013
 • PREISLER Pavel: den vyvěšení: 18. 12. 2013, den náhradního doručení: 28. 12. 2013
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: červenec 2013

 • KRAJSKÁ Veronika: den vyvěšení: 25. 7. 2013, den náhradního doručení: 5. 8. 2013
 • VEJVODA Martin: den vyvěšení: 25. 7. 2013, den náhradního doručení: 15. 8. 2013
 • POLMOVÁ Markéta: den vyvěšení: 30. 7. 2013, den náhradního doručení: 9. 8. 2013
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: únor 2013

 • HOZÁK Petr: den vyvěšení: 31.1.2013, den náhradního doručení: 9.2.2013
 • KOZÁKOVÁ Tereza: den vyvěšení: 31.1.2013, den náhradního doručení: 9.2.2013
 • VONDRÁČKOVÁ Jana: den vyvěšení: 31.1.2013, den náhradního doručení: 9.2.2013
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: duben 2012

 • KOHOUTOVÁ Alena: den vyvěšení: 4. 3. 2012, den náhradního doručení: 24. 3. 2012
 • KAPLANOVÁ Lenka: den vyvěšení: 4. 3. 2012, den náhradního doručení: 24. 3. 2012
 • DLOUHÁ Michaela: den vyvěšení: 4. 3. 2012, den náhradního doručení: 24. 3. 2012
 • Změneno dne .

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885
ČSOB a.s. Liberec | 279571790/0300

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci