ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - poplatky za studium

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta poplatků za studium: prosinec 2013

 • ČEČELSKÁ Veronika: den vyvěšení: 18. 12. 2013, den náhradního doručení: 28. 12. 2013
 • HYBNEROVÁ Lenka: den vyvěšení: 18. 12. 2013, den náhradního doručení: 28. 12. 2013
 • PREISLER Pavel: den vyvěšení: 18. 12. 2013, den náhradního doručení: 28. 12. 2013
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: červenec 2013

 • KRAJSKÁ Veronika: den vyvěšení: 25. 7. 2013, den náhradního doručení: 5. 8. 2013
 • VEJVODA Martin: den vyvěšení: 25. 7. 2013, den náhradního doručení: 15. 8. 2013
 • POLMOVÁ Markéta: den vyvěšení: 30. 7. 2013, den náhradního doručení: 9. 8. 2013
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: únor 2013

 • HOZÁK Petr: den vyvěšení: 31.1.2013, den náhradního doručení: 9.2.2013
 • KOZÁKOVÁ Tereza: den vyvěšení: 31.1.2013, den náhradního doručení: 9.2.2013
 • VONDRÁČKOVÁ Jana: den vyvěšení: 31.1.2013, den náhradního doručení: 9.2.2013
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: duben 2012

 • KOHOUTOVÁ Alena: den vyvěšení: 4. 3. 2012, den náhradního doručení: 24. 3. 2012
 • KAPLANOVÁ Lenka: den vyvěšení: 4. 3. 2012, den náhradního doručení: 24. 3. 2012
 • DLOUHÁ Michaela: den vyvěšení: 4. 3. 2012, den náhradního doručení: 24. 3. 2012
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: září 2012

 • JENÍKOVÁ Markéta: den vyvěšení: 27. 8. 2012, den náhradního doručení: 15. 9. 2012
 • ZLATNÍKOVÁ Iveta: den vyvěšení: 27. 8. 2012, den náhradního doručení: 15. 9. 2012
 • POKORNÁ Michaela: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • TATEROVÁ Markéta: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • VLČKOVÁ GROHOVÁ Jitka: den vyvěšení: 25. 8. 2012, den náhradního doručení: 13. 9. 2012
 • JENÍKOVÁ Markéta: den vyvěšení: 27. 8. 2012, den náhradního doručení: 15. 9. 2012
 • ŠMOK Petr: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • KUBEŠOVÁ Veronika: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • BERÁNKOVÁ Kateřina: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • HYBNEROVÁ Lenka: den vyvěšení: 27. 8. 2012, den náhradního doručení: 15. 9. 2012
 • PECHOUTOVÁ Ivana: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • POĽAKOVÁ Lucia: den vyvěšení: 27. 8. 2012, den náhradního doručení: 15. 9. 2012
 • BROŽ Vojtěch: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • REINHARDTOVÁ Nikol: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • LEPŠÍK Petr: den vyvěšení: 9. 8. 2012, den náhradního doručení: 29. 8. 2012
 • NAGYOVÁ Viktória: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • NOVÁKOVÁ Nikola: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • Změneno dne .
Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci