březen 2015

Dne .

HLAVIČKA Marek: den vyvěšení: 26. 3. 2015, den náhradního doručení: 13. 4. 2015

VENCOVÁ Ivana: den vyvěšení: 26. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 4. 2015

PROCHÁZKA Jakub: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

MACHOVÁ Naděžda: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

MARVAL Karel: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

KOPEČEK Tomáš: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

FEKO Robert: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

CIHLÁŘ Anthony: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

BULINA Martin Josef: den vyvěšení: 6. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

FÍČKOVÁ Libuše: den vyvěšení: 6. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015