V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

duben 2015

Dne .

MÁTLOVÁ Zuzana: den vyvěšení: 9. 4. 2015, den náhradního doručení: 27. 4. 2015

březen 2015

Dne .

HLAVIČKA Marek: den vyvěšení: 26. 3. 2015, den náhradního doručení: 13. 4. 2015

VENCOVÁ Ivana: den vyvěšení: 26. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 4. 2015

PROCHÁZKA Jakub: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

MACHOVÁ Naděžda: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

MARVAL Karel: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

KOPEČEK Tomáš: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

FEKO Robert: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

CIHLÁŘ Anthony: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

BULINA Martin Josef: den vyvěšení: 6. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

FÍČKOVÁ Libuše: den vyvěšení: 6. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

listopad 2014

Dne .

NEVEČEŘAL Dominik: den vyvěšení: 26. 11. 2014 den náhradního doručení: 2. 11. 2014

FRIMMEL Denis: den vyvěšení: 19. 11. 2014 den náhradního doručení: 6. 12. 2014

HŮZA Jan: den vyvěšení: 14. 11. 2014 den náhradního doručení: 3. 11. 2014

TOMÁŠKOVÁ Kamila: den vyvěšení: 14. 11. 2014 den náhradního doručení: 3. 11. 2014

PITHART Josef: den vyvěšení: 10. 11. 2014 den náhradního doručení: 30. 10. 2014

říjen 2014

Dne .

HRUBÁ Michaela: den vyvěšení: 4. 11. 2014 den náhradního doručení: 24. 10. 2014

KOČOVÁ Veronika: den vyvěšení: 15. 10. 2014 den náhradního doručení: 29. 9. 2014

SERBUSOVÁ Andrea: den vyvěšení: 15. 10. 2014 den náhradního doručení: 29. 9. 2014

VYHLÍDKOVÁ Veronika: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 21. 10. 2014

TICHÁ Jana: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 24. 10. 2014

STARÁ Pavlína: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 20. 10. 2014

VANER Jiří: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 23. 10. 2014

DERNEROVÁ Lucie: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 23. 10. 2014

ŠOTOLOVÁ Beáta: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 28. 10. 2014

duben 2014

Dne .

HOZÁK Petr: den vyvěšení: 23. 4. 2014 den náhradního doručení: 12. 4. 2014

březen 2014

Dne .

SUPOTIAN Oleksandra: den vyvěšení: 3. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014

TŘÍSKO Jan: den vyvěšení: 3. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014

TESAŘOVÁ Klára: den vyvěšení: 14. 3. 2014 den náhradního doručení: 5. 3. 2014

GOFMAN Kseniia: den vyvěšení: 25. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014

ŠÍMA Jakub: den vyvěšení: 25. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014

KADLECOVÁ Anna Celestýna: den vyvěšení: 25. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014

KAREŠ Petr: den vyvěšení: 25. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014

MÜLLER Jiří: den vyvěšení: 1. 4. 2014 den náhradního doručení: 24. 3. 2014