ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - ukončení studia

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta ukončení studia za říjen 2015

KARZHAKOVA Damilya:  den vyvěšení: 2. 11. 2015, den náhradního doručení: 19. 10. 2015
MYŠÁKOVÁ Zuzana:  den vyvěšení: 2. 11. 2015, den náhradního doručení: 19. 10. 2015
PATERNOVÁ Radka:  den vyvěšení: 2. 11. 2015, den náhradního doručení: 24. 10. 2015
KOVÁŘ Matěj:  den vyvěšení: 2. 11. 2015, den náhradního doručení: 25. 10. 2015
KARDA Petr:  den vyvěšení: 2. 11. 2015, den náhradního doručení: 27. 10. 2015
PILLER Marek:  den vyvěšení: 30. 10. 2015, den náhradního doručení: 19. 10. 2015
GABRUSEVICH Polina:  den vyvěšení: 30. 10. 2015, den náhradního doručení: 18. 10. 2015
PADUNOVÁ Alina:  den vyvěšení: 30. 10. 2015, den náhradního doručení: 18. 10. 2015
BOCHOVÁ Anna:  den vyvěšení: 14. 10. 2015, den náhradního doručení: 14. 10. 2015
VASILEVA Albina: den vyvěšení: 9. 10. 2015, den náhradního doručení: 9. 10. 2015
KRÁL David:         den vyvěšení: 9. 10. 2015, den náhradního doručení: 9. 10. 2015
BECKOVÁ Milena: den vyvěšení: 9. 10. 2015, den náhradního doručení: 9. 10. 2015

 

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta ukončení studia za březen 2015

HLAVIČKA Marek: den vyvěšení: 26. 3. 2015, den náhradního doručení: 13. 4. 2015
VENCOVÁ Ivana: den vyvěšení: 26. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 4. 2015
PROCHÁZKA Jakub: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015
MACHOVÁ Naděžda: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015
MARVAL Karel: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015
KOPEČEK Tomáš: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015
FEKO Robert: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015
CIHLÁŘ Anthony: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015
BULINA Martin Josef: den vyvěšení: 6. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015
FÍČKOVÁ Libuše: den vyvěšení: 6. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

 

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta ukončení studia za listopad 2014

NEVEČEŘAL Dominik: den vyvěšení: 26. 11. 2014 den náhradního doručení: 2. 11. 2014
FRIMMEL Denis: den vyvěšení: 19. 11. 2014 den náhradního doručení: 6. 12. 2014
HŮZA Jan: den vyvěšení: 14. 11. 2014 den náhradního doručení: 3. 11. 2014
TOMÁŠKOVÁ Kamila: den vyvěšení: 14. 11. 2014 den náhradního doručení: 3. 11. 2014
PITHART Josef: den vyvěšení: 10. 11. 2014 den náhradního doručení: 30. 10. 2014

 

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta ukončení studia za říjen 2014

HRUBÁ Michaela: den vyvěšení: 4. 11. 2014 den náhradního doručení: 24. 10. 2014
KOČOVÁ Veronika: den vyvěšení: 15. 10. 2014 den náhradního doručení: 29. 9. 2014
SERBUSOVÁ Andrea: den vyvěšení: 15. 10. 2014 den náhradního doručení: 29. 9. 2014
VYHLÍDKOVÁ Veronika: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 21. 10. 2014
TICHÁ Jana: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 24. 10. 2014
STARÁ Pavlína: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 20. 10. 2014
VANER Jiří: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 23. 10. 2014
DERNEROVÁ Lucie: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 23. 10. 2014
ŠOTOLOVÁ Beáta: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 28. 10. 2014

 

  • Změneno dne .

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885
ČSOB a.s. Liberec | 279571790/0300

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci