ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - ukončení studia

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta ukončení studia za březen 2016

KOTKOVÁ Kateřina: den vyvěšení:  23. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016
NOVÁKOVÁ Petra: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 17. 4. 2016
PROŠKOVÁ Kateřina: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016
SEDLÁČKOVÁ Lýdie: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016
KŘÍŽOVÁ Veronika: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016
JANOŠOVÁ Soňa Hedvika: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016
KAMIŠ Daniel: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016
SIDEY Tetyana: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016
KOPŘIVOVÁ Jitka: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta ukončení studia za listopad 2015

LEJSKOVÁ Martina: den vyvěšení:  20. 11. 2015, den náhradního doručení: 12. 11. 2015
KULÍK Ondřej: den vyvěšení:  20. 11. 2015, den náhradního doručení: 12. 11. 2015
ŠAŠMOVÁ Martina: den vyvěšení:  20. 11. 2015, den náhradního doručení: 12. 11. 2015
RUMLEROVÁ Eliška: den vyvěšení:  20. 11. 2015, den náhradního doručení: 12. 11. 2015
ŠILHARTOVÁ Zuzana: den vyvěšení:  9. 11. 2015, den náhradního doručení: 11. 11. 2015
VYHLÍDKOVÁ Eva: den vyvěšení:  9. 11. 2015, den náhradního doručení: 11. 11. 2015
KOSTETSKIY Andrey: den vyvěšení:  9. 11. 2015, den náhradního doručení: 11. 11. 2015
SYROVÁTKA David: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015
BABORÁKOVÁ Ilona: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015
CHOC Jan: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015
KARČOVÁ Hana: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015
BROŽKOVÁ Nikol: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015
TYLŠOVÁ Martina: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015
ŠRAILOVÁ Dana: den vyvěšení:  4. 11. 2015, den náhradního doručení: 25. 10. 2015

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta ukončení studia za říjen 2015

KARZHAKOVA Damilya:  den vyvěšení: 2. 11. 2015, den náhradního doručení: 19. 10. 2015
MYŠÁKOVÁ Zuzana:  den vyvěšení: 2. 11. 2015, den náhradního doručení: 19. 10. 2015
PATERNOVÁ Radka:  den vyvěšení: 2. 11. 2015, den náhradního doručení: 24. 10. 2015
KOVÁŘ Matěj:  den vyvěšení: 2. 11. 2015, den náhradního doručení: 25. 10. 2015
KARDA Petr:  den vyvěšení: 2. 11. 2015, den náhradního doručení: 27. 10. 2015
PILLER Marek:  den vyvěšení: 30. 10. 2015, den náhradního doručení: 19. 10. 2015
GABRUSEVICH Polina:  den vyvěšení: 30. 10. 2015, den náhradního doručení: 18. 10. 2015
PADUNOVÁ Alina:  den vyvěšení: 30. 10. 2015, den náhradního doručení: 18. 10. 2015
BOCHOVÁ Anna:  den vyvěšení: 14. 10. 2015, den náhradního doručení: 14. 10. 2015
VASILEVA Albina: den vyvěšení: 9. 10. 2015, den náhradního doručení: 9. 10. 2015
KRÁL David:         den vyvěšení: 9. 10. 2015, den náhradního doručení: 9. 10. 2015
BECKOVÁ Milena: den vyvěšení: 9. 10. 2015, den náhradního doručení: 9. 10. 2015

 

  • Změneno dne .
Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci