ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - ukončení studia

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta ukončení studia za březen 2014

SUPOTIAN Oleksandra: den vyvěšení: 3. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014
TŘÍSKO Jan: den vyvěšení: 3. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014
TESAŘOVÁ Klára: den vyvěšení: 14. 3. 2014 den náhradního doručení: 5. 3. 2014
GOFMAN Kseniia: den vyvěšení: 25. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014
ŠÍMA Jakub: den vyvěšení: 25. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014
KADLECOVÁ Anna Celestýna: den vyvěšení: 25. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014
KAREŠ Petr: den vyvěšení: 25. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014
MÜLLER Jiří: den vyvěšení: 1. 4. 2014 den náhradního doručení: 24. 3. 2014

 

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta ukončení studia za prosinec 2013

KUBEŠOVÁ Veronika: den vyvěšení: 4. 12. 2013 den náhradního doručení: 8. 11. 2013
SMOLÁK Jan: den vyvěšení: 4. 12. 2013 den náhradního doručení: 8. 11. 2013
VACÍNOVÁ Pavlína: den vyvěšení: 17. 12. 2013 den náhradního doručení: 7. 12. 2013

 

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta ukončení studia za listopad 2013

LOUMOVÁ Nikola: den vyvěšení: 4. 11. 2013 den náhradního doručení: 23. 10. 2013
RYDVAL Matěj: den vyvěšení: 4. 11. 2013 den náhradního doručení: 24. 10. 2013
BAŽANTOVÁ Jana: den vyvěšení: 5. 11. 2013 den náhradního doručení: 11. 11. 2013
KUKLOVÁ Barbara: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 28. 10. 2013
ŠAFROVÁ Blanka: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 2. 11. 2013
DANGOVÁ Michaela: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 1. 11 2013
MIKYSKOVÁ Kristýna: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 1. 11. 2013
KAŠPAR Martin: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 1. 11. 2013
SEDLÁČEK Marek: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 1. 11. 2013
TORRESOVÁ Linda: den vyvěšení: 14. 11. 2013 den náhradního doručení: 3. 11. 2013
FISCHEROVÁ Nela: den vyvěšení: 18. 11. 2013 den náhradního doručení: 10. 11. 2013
POHLOVÁ Markéta: den vyvěšení: 21. 11. 2013 den náhradního doručení: 27. 10. 2013

 

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta ukončení studia za říjen 2013

HUŠKOVÁ Michaela: den vyvěšení: 18. 10. 2013 den náhradního doručení: 3. 10. 2013
KREMEROVÁ Luisa: den vyvěšení: 31. 10. 2013 den náhradního doručení: 31. 10. 2013
HÝBL Michael: den vyvěšení: 31. 10. 2013 den náhradního doručení: 24. 10. 2013
KOVALEVOVÁ Anna: den vyvěšení: 31. 10. 2013 den náhradního doručení: 24. 10. 2013
BUDSKÁ Michaela: den vyvěšení: 31. 10. 2013 den náhradního doručení: 9. 11. 2013

 

  • Změneno dne .

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885
ČSOB a.s. Liberec | 279571790/0300

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci