V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

prosinec 2013

Dne .

KUBEŠOVÁ Veronika: den vyvěšení: 4. 12. 2013 den náhradního doručení: 8. 11. 2013

SMOLÁK Jan: den vyvěšení: 4. 12. 2013 den náhradního doručení: 8. 11. 2013

VACÍNOVÁ Pavlína: den vyvěšení: 17. 12. 2013 den náhradního doručení: 7. 12. 2013

listopad 2013

Dne .

LOUMOVÁ Nikola: den vyvěšení: 4. 11. 2013 den náhradního doručení: 23. 10. 2013

RYDVAL Matěj: den vyvěšení: 4. 11. 2013 den náhradního doručení: 24. 10. 2013

BAŽANTOVÁ Jana: den vyvěšení: 5. 11. 2013 den náhradního doručení: 11. 11. 2013

KUKLOVÁ Barbara: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 28. 10. 2013

ŠAFROVÁ Blanka: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 2. 11. 2013

DANGOVÁ Michaela: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 1. 11 2013

MIKYSKOVÁ Kristýna: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 1. 11. 2013

KAŠPAR Martin: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 1. 11. 2013

SEDLÁČEK Marek: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 1. 11. 2013

TORRESOVÁ Linda: den vyvěšení: 14. 11. 2013 den náhradního doručení: 3. 11. 2013

FISCHEROVÁ Nela: den vyvěšení: 18. 11. 2013 den náhradního doručení: 10. 11. 2013

POHLOVÁ Markéta: den vyvěšení: 21. 11. 2013 den náhradního doručení: 27. 10. 2013

říjen 2013

Dne .

HUŠKOVÁ Michaela: den vyvěšení: 18. 10. 2013 den náhradního doručení: 3. 10. 2013

KREMEROVÁ Luisa: den vyvěšení: 31. 10. 2013 den náhradního doručení: 31. 10. 2013

HÝBL Michael: den vyvěšení: 31. 10. 2013 den náhradního doručení: 24. 10. 2013

KOVALEVOVÁ Anna: den vyvěšení: 31. 10. 2013 den náhradního doručení: 24. 10. 2013

BUDSKÁ Michaela: den vyvěšení: 31. 10. 2013 den náhradního doručení: 9. 11. 2013

březen 2013

Dne .

CHALUPOVÁ Renata: den vyvěšení: 5. 3. 2013 den náhradního doručení: 9. 3. 2013

SCHWARCOVÁ Markéta: den vyvěšení: 5. 3. 2013 den náhradního doručení: 8. 3. 2013

STRNADOVÁ Jitka: den vyvěšení: 7. 3. 2013 den náhradního doručení: 14. 3. 2013

VAJCHROVÁ Daniela: den vyvěšení: 7. 3. 2013 den náhradního doručení: 14. 3. 2013

KOSINA Vojtěch: den vyvěšení: 19. 3. 2013 den náhradního doručení: 8. 3. 2013

MARNOTOVÁ Petra: den vyvěšení: 25. 3. 2013 den náhradního doručení: 15. 3. 2013

GOFMAN Kseniia: den vyvěšení: 25. 3. 2013 den náhradního doručení: 15. 3. 2013

BRÁDKA Václav: den vyvěšení: 25. 3. 2013 den náhradního doručení: 14. 3. 2013

listopad 2012

Dne .

 • FIŠEROVÁ Daniela: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • BROŽ Vojtěch: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • ŠUBRT Jaroslav: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 5. 11. 2012
 • KUCHTOVÁ Radka: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • NEKVINDOVÁ Markéta: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • ŠTRUNC Adam: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • OSTENOVÁ Michaela: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • JEDLIČKOVÁ Silvie: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • BERÁNKOVÁ Kateřina: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 5. 11. 2012
 • NOVÁKOVÁ Nikola: den vyvěšení: 20. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • MALÁ Markéta: den vyvěšení: 27. 11. 2012, den náhradního doručení: 15. 11. 2012
 • ARVAJOVÁ Denisa: den vyvěšení: 27. 11. 2012, den náhradního doručení: 12. 11. 2012

říjen 2012

Dne .

 • LUBASOVÁ Zuzana: den vyvěšení: 29. 10. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • MEDUNOVÁ Denisa: den vyvěšení: 29. 10. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012