ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - ukončení studia

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta ukončení studia za listopad 2017

PEJČINOVIČOVÁ Martina: den vyvěšení:  30. 11. 2017, den náhradního doručení: 15. 12. 2017
VURMOVÁ Michaela: den vyvěšení:  22. 11. 2017, den náhradního doručení: 7. 12. 2017
SABETCKAIA Marina: den vyvěšení:  22. 11. 2017, den náhradního doručení: 7. 12. 2017
CHOMÁTOVÁ Markéta: den vyvěšení:  21. 11. 2017, den náhradního doručení: 6. 12. 2017
HELEBRANTOVÁ Petra: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017
JANISOVÁ Barbora: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017
GLANC Jan: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017
TĚMÍNOVÁ Anežka: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017
ZHITENEV Artur: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017
HUBÁLKOVÁ Barbora: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017
SIDEY Tetyana: den vyvěšení:  16. 11. 2017, den náhradního doručení: 1. 12. 2017
KULAS Miroslav: den vyvěšení:  16. 11. 2017, den náhradního doručení: 1. 12. 2017
HA František: den vyvěšení:  16. 11. 2017, den náhradního doručení: 1. 12. 2017
REITEROVÁ Aneta: den vyvěšení:  16. 11. 2017, den náhradního doručení: 1. 12. 2017
HYKOVÁ Tereza: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017
HOŘÍNEK Martin: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017
NOVOTNÝ Jiří: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017
VANĚK Martin: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017
POLÍVKA Milan: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017
VONKOVÁ Eva: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017
SEMENOV Pavel: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017
BRZOBOHATÝ Tomáš: den vyvěšení:  14. 11. 2017, den náhradního doručení: 29. 11. 2017
PETROVÁ Lenka: den vyvěšení:  14. 11. 2017, den náhradního doručení: 29. 11. 2017
IŠTVÁNKOVÁ Kristina: den vyvěšení:  13. 11. 2017, den náhradního doručení: 28. 11. 2017
SVOBODOVÁ Zlata: den vyvěšení:  10. 11. 2017, den náhradního doručení: 25. 11. 2017

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta ukončení studia za říjen 2017

CHSHIPKOV Denis: den vyvěšení:  30. 10. 2017, den náhradního doručení: 29. 11. 2017
MARUŠAKOVÁ Zuzana: den vyvěšení:  26. 10. 2017, den náhradního doručení: 26. 11. 2017
ZRAUNČ Michal: den vyvěšení:  27. 10. 2017, den náhradního doručení: 27. 11. 2017

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta ukončení studia za březen 2017

HRUŠKOVÁ Milena: den vyvěšení:  13. 3. 2017, den náhradního doručení: 27. 3. 2017
NIGRINOVÁ Regina: den vyvěšení:  13. 3. 2017, den náhradního doručení: 27. 3. 2017
SAPOZHNIKOV Oleksandr: den vyvěšení:  27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4 2017
MALÁ Sabine: den vyvěšení:  27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4 2017
PEŠKOVÁ Lenka: den vyvěšení:  27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4 2017
FORMÁNKOVÁ Aneta: den vyvěšení:  28. 3. 2017, den náhradního doručení: 11. 4 2017
HOLBÍKOVÁ Denisa: den vyvěšení:  28. 3. 2017, den náhradního doručení: 11. 4 2017
HAJDÍKOVÁ Karla: den vyvěšení:  28. 3. 2017, den náhradního doručení: 11. 4 2017
TRLIČÍK Mojmír: den vyvěšení:  29. 3. 2017, den náhradního doručení: 12. 4 2017
MITROVIČOVÁ Tatjana: den vyvěšení:  31. 3. 2017, den náhradního doručení: 14. 4 2017

  • Změneno dne .
Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci