ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - ukončení studia

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta ukončení studia za březen 2017

HRUŠKOVÁ Milena: den vyvěšení:  13. 3. 2017, den náhradního doručení: 27. 3. 2017
NIGRINOVÁ Regina: den vyvěšení:  13. 3. 2017, den náhradního doručení: 27. 3. 2017
SAPOZHNIKOV Oleksandr: den vyvěšení:  27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4 2017
MALÁ Sabine: den vyvěšení:  27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4 2017
PEŠKOVÁ Lenka: den vyvěšení:  27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4 2017
FORMÁNKOVÁ Aneta: den vyvěšení:  28. 3. 2017, den náhradního doručení: 11. 4 2017
HOLBÍKOVÁ Denisa: den vyvěšení:  28. 3. 2017, den náhradního doručení: 11. 4 2017
HAJDÍKOVÁ Karla: den vyvěšení:  28. 3. 2017, den náhradního doručení: 11. 4 2017
TRLIČÍK Mojmír: den vyvěšení:  29. 3. 2017, den náhradního doručení: 12. 4 2017
MITROVIČOVÁ Tatjana: den vyvěšení:  31. 3. 2017, den náhradního doručení: 14. 4 2017

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta ukončení studia za listopad 2016

NEVEČEŘAL Dominik: den vyvěšení:  23. 11. 2016, den náhradního doručení: 22. 11. 2016
DITTEROVÁ Kateřina: den vyvěšení:  21. 11. 2016, den náhradního doručení: 15. 11. 2016
RAŠKOVÁ Markéta: den vyvěšení:  16. 11. 2016, den náhradního doručení: 11. 11. 2016
REICHELTOVÁ Adéla: den vyvěšení:  11. 11. 2016, den náhradního doručení: 9. 11. 2016
SKALICKÁ Kateřina: den vyvěšení:  10. 11. 2016, den náhradního doručení: 7. 11. 2016
DIVIÁKOVÁ Jana: den vyvěšení:  9. 11. 2016, den náhradního doručení: 7. 11. 2016
KORNFELD Jakub: den vyvěšení:  9. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016
DUDA Štěpán: den vyvěšení:  8. 11. 2016, den náhradního doručení: 3. 11. 2016
ŠVARCOVÁ Kamila: den vyvěšení:  8. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016
STANĚK Petr: den vyvěšení:  8. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016
BRABENCOVÁ Karolína: den vyvěšení:  8. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016
VAVROUŠEK Miroslav: den vyvěšení:  8. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016
KOZÁKOVÁ Tereza: den vyvěšení:  8. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016
PAVLÍKOVÁ Michaela: den vyvěšení:  8. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016
ŠTEFÁNKOVÁ Julie: den vyvěšení:  7. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016
ŠAFRÁNEK Jan: den vyvěšení:  7. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016
ČEHÁKOVÁ Kateřina: den vyvěšení:  7. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016
TREUTNEROVÁ Lenka: den vyvěšení:  7. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta ukončení studia za říjen 2016

HOLÁ Martinal: den vyvěšení:  31. 10. 2016, den náhradního doručení: 14. 11. 2016
PETROVÁ Barbora: den vyvěšení: 25. 10. 2016, den náhradního doručení:  8. 11. 2016
ZEMANOVÁ Jitka: den vyvěšení: 25. 10. 2016, den náhradního doručení:  8. 11. 2016
KOUSAL Daniel: den vyvěšení:  20. 10. 2016, den náhradního doručení: 3. 11. 2016

  • Změneno dne .

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885
ČSOB a.s. Liberec | 279571790/0300

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci