ÚŘEDNÍ DESKA

Přijímací řízení

Přijímací řízení na ak. rok 2018/19

  • Změneno dne .

Počty přijímaných studentů v akad. roce 2015/16

V souladu s normativem přiděleným MŠMT na akademický rok 2015/16, dle Směrnice rektora TUL č. 3/2014 a po vyhodnocení aktuálního počtu uchazečů o studium stanovuje FP TUL tyto předpokládané počty uchazečů přijímaných v jednotlivých studijních programech v akademickém roce 2015/16 ke studiu (počty přijímaných se přitom rozumí počty těch, kteří se ke studiu zapíší a studium na FP TUL zahájí):  Kvóty FP 2015/16

  • Změneno dne .

Prodloužení termínu pro přijímání přihlášek ke studiu na FP TUL

Prodloužení termínu pro přijímání přihlášek ke studiu na FP TUL 
Učitelství pro 1. stupeň základních škol, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Chemie se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání 

  • Změneno dne .

Počty přijímaných studentů v akademickém roce 2014/15

V souladu s normativem přiděleným MŠMT na akademický rok 2014/15, dle Směrnice rektora TUL č. 3/2014 a
po vyhodnocení aktuálního počtu uchazečů o studium stanovuje FP TUL tyto předpokládané počty uchazečů
přijímaných v jednotlivých studijních programech v akademickém roce 2014/15 ke studiu.

Počty přijímaných studentů v akademickém roce 2014/15

  • Změneno dne .

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885
ČSOB a.s. Liberec | 279571790/0300

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci