Jmenování výběrové komise za účelem na obsazení míst

Dne .

Na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, vyhlášeného dne 11. 7. 2014 a 25. 7. 2014.

Seznam uchazečů - PDF

Jmenování komise - PDF