Jmenování výběrové komise

Dne .

za účelem konání druhého kola výběrového řízení na místa akademických pracovníků Technické univerzity v Liberci ze dne 25. 7. 2014, které se koná dne 26. 9. 2014.

Seznam uchazečů

Jmenování komise