Rozhodnutí děkana z výběrového řízení na katedru geografie

Dne .

na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci ze dne 25. 7. 2014.

Rozhodnutí