Jmenování výběrové komise

Dne .

za účelem obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci na základě výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 5. 9. 2014.

Jmenování komise - PDF