Rozhodnutí o obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci na základě výběrového řízení

Dne .

V souladu s §77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, a podle čl. 2 odst. 9 Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci, a na základě Zprávy z jednání výběrové komise o obsazení míst akademických pracovníků Technické univerzity v Liberci ze dne 22.10.2014 vydává děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci toto rozhodnutí jako výsledek výběrového řízení, které vyhlásil dne 5. 9. 2014 na místo:

  • docent nebo profesor sociální práce pro katedru sociálních studií a speciální pedagogiky,
  • docent nebo profesor speciální pedagogiky pro katedru sociálních studií a speciální pedagogiky.

Rozhodnutí