Jmenování komise pro výběrové řízení na KRO

Dne .

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 23. 10. 2014.

dekret