Rozhodnutí děkana z výběrového řízení na katedru románských jazyků

Dne .

rozhodnutí děkana o obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci na základě výběrového řízení ze dne 27. 11. 2014.

ROZHODNUTÍ