Rozhodnutí děkana z druhého kola výběrového řízení na katedro románských jazyků

Dne .

rozhodnutí děkana o obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci na základě výběrového řízení ze dne 8. 1. 2015.

jmenovací dekret

rozhodnutí