Jmenování výběrové komise 17.6.2015

Dne .

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení,
které jsem vyhlásil dne 30. 4. 2015

jmenovací dekret