Rozhodnutí děkana z výběrového řízení na katedru fyziky

Dne .

rozhodnutí děkana o obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci na základě výběrového řízení, které vyhlásil dne 30. 4. 2015.