Jmenování výběrové komise 13. 7. 2015

Dne .

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 19. 5. 2015. Výběrové řízení proběhne analýzou zaslaných materiálů.

jmenování