Rozhodnutí děkana z výběrového řízení na katedru anglického jazyka 15. 7. 2015

Dne .

Zprávy z jednání výběrové komise o obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci ze dne 15. 7. 2015 vydává děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci toto rozhodnutí jako výsledek výběrového řízení, které vyhlásil dne 20. 5. 2015. na místo: odborný asistent, lektor – rodilý mluvčí pro anglický jazyk pro katedru anglického jazyka.

rozhodnutí