Rozhodnutí děkana z výběrového řízení na katedru primárního vzdělávání 15. 9. 2015

Dne .

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci vydává toto rozhodnutí jako výsledek výběrového řízení, které vyhlásil dne 28. 7. 2015 na místo: asistent - lektor katedry primárního vzdělávání.

Rozhodnutí