Jmenování výběrové komise ze dne 20. 11. 2015 KAP

Dne .

 za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Libercin v rámci výběrového řízení, které se vyhlásio dne 9. 9. 2015.

jmenovací komise