Vyhlášení výběrového řízení na místo akademického pracovníka na katedru fyziky

Dne .

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci vypisuje výběrové řízení na místo:
ODBORNÉHO ASISTENTA NEBO ODBORNÉHO ASISTENTA S VĚDECKOU HODNOSTÍ NA KATEDU FYZIKY

vyhlášení