Seznam uchazečů výběrového řízení na pozici akademického pracovníka ve funkci: VEDOUCÍ KATEDRY

Dne .