Úřední deska - výběrová řízení


Jmenování výběrové komise 17.6.2015

Dne .

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení,
které jsem vyhlásil dne 30. 4. 2015

jmenovací dekret

Rozhodnutí o obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci na základě výběrového řízení

Dne .

V souladu s §77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, a podle čl. 2 odst. 9 Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci a na základě Zprávy z jednání výběrové komise o obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci ze dne 6. 1. 2015 vydává děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci toto rozhodnutí jako výsledek výběrového řízení, které vyhlásil dne 13. 2. 2015. na místo: odborný asistent s vědeckou hodností na katedru chemie.

Rozhodnutí

Jmenované výběrové komise

Dne .

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 6.1.2015.

jmenování

Zrušení rozhodnutí

Dne .

Zrušení rozhodnutí č.j.: TUL – 14/5815/049906 ze dne 2. 12. 2014 o obsazení míst akademických pracovníků.

rozhodnutí

Jmenování komise pro výběrové řízení na KRO

Dne .

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 23. 10. 2014.

dekret