Zahraniční stáže - Informace pro vyučující

PRACUJE SE NA NOVÉM OBSAHU - ROZPRACOVÁNO

Podmínky výjezdu na ERASMUS pro rok 2010 - 2011

Zaměstnanec vyjíždějící v akademickém roce 2010 - 2011 (do 30.6.2011) na učitelskou mobilitu LLP ERASMUS musí předat veškeré potřebné dokumenty ( výukovou smlouvu, Finanční dohodu, žádost o úhradu nákladů) do Kanceláře Erasmus Ing. Randě Tomehové nejpozději do 10.12. 2010 . Po tomto datu nebudou žádosti o výjezdy přijímány.

Docentské mobility LLP ERASMUS

Katedrálním koordinátorům

Přechod na univerzitní formuláře k LLP ERASMUS

Referát pro zahraniční styky, vědu a výzkum