Vznik katedry filosofie

V prvních letech své existence, tedy od roku 1990, plnila katedra servisní funkci a zajišťovala pro obě fakulty Vysoké školy strojní a textilní výuku společensko-vědních oborů. Tuto svou funkci si podržela i poté, co byla založena Technická univerzita. Katedra filosofie pak byla začleněna do nově vzniklé Fakulty pedagogické a začala v souladu s ideou university jako takové zajišťovat výuku ve společenských vědách na všech fakultách Technické univerzity s výjimkou Fakulty architektury. Podílí se rovněž na výuce Centra dalšího vzdělávání a Ústavu zdravotnických studií.

Na začátku existence Katedry filosofie stála řada významných postav libereckého intelektuálního a společenského života, z nichž je potřeba jmenovat především dvě výrazné osobnosti. První z nich je zakladatel katedry prof. Bohumil Nuska, renesanční člověk, který předtím působil mimo jiné jako jeden z duchovních otců Studia Y (dnes Divadlo Y), které vzniklo v Liberci, ale především působil v Severočeském muzeu a díky němu bylo zachráněno velké množství regionálních památek. Druhým z nich byl Dr. Jan Šolc, etik a politik, v druhé polovině 90. let 20. století přední spolupracovník prezidenta Václava Havla a ředitel Odboru vnitřní politiky v Kanceláři prezidenta republiky.

V současné době zajišťuje KFL výuku téměř osmdesáti kursů v prezenční i distanční formě studia, které jsou zaměřeny na sociologii, kulturní antropologii, filosofii, etiku, sociální komunikaci apod. V roce 1995 byl na katedře otevřen nově akreditovaný obor Občanská výchova pro učitele základních škol. Po zavedení strukturované formy studia se v roce 2007 transformoval na bakalářský obor Humanitní studia s navazujícím magisterským oborem, pojatým jako specializace v pedagogice a od roku, po nové akreditaci v roce 2018 se přejmenoval na Základy společenských věd. Na něj pak navazuje magisterský program Základy společenských věd pro SŠ. V roce 2007 byl otevřen i jednooborový bakalářský obor filosofie humanitních věd, který byl na katedře nabízen až do roku 2017.

Během své třicetileté historie Katedra filosofie organizovala či spoluorganizovala celou řadu vědeckých konferencí a odborných setkání, mezi nimiž vynikal cyklus pravidelných setkání Scholé Filosofia a poté i několik velkých konferencí a workshopů věnovaných problematice humanitních věd a jejich místu v současném světě. V poslední době se Katedra filosofie podílí na přípravě doprovodného programu festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět či je spolupořadatelem bianuálních konferencí zaměřených na psychosomatiku a její širší souvislosti. Vedle toho ale nabízí i celou řadu zajímavých aktivit pro studenty, mezi nimiž vynikají debatní a filmový klub.

V současné době se 13 pracovníků a pracovnic Katedry filosofie zaměřuje především reformu pojetí výuky základu společenských věd, aby tento předmět odpovídal požadavkům transformujícího se globálního světa se všemi jeho výzvami – od klimatické změny po technologické inovace. I proto se mnozí přednášející podílejí na dalších programech, jakým je nově otevřený studijní program bioinženýrství.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť