Vznik katedry primárního vzdělávání

Katedru roztočila v roce 1993 paní docentka Roztočilová pod názvem katedra národní školy. Dnes je katedra složena z odborníků humanitních, přírodovědných a estetických oborů i didaktiků z praxe. Pod jejich vedením zde získalo vzdělání téměř 1000 učitelů a učitelek 1. stupně základní školy (v magisterském programu) a mateřské školy (v bakalářském programu). Lze o nás tedy říci, že:

Katedra primárního vzdělání
přijímá adepty už mnoho let,
a že jsou to studenti nadaní,
s nadějí na ně čeká svět.

Budoucím učitelům škol a školek
pokládáme didaktické základy,
jsme pestrý vzdělávací spolek,
odtajňujeme vědy záhady.

Brzy, jazyk, nazývati,
naučíš se na KáPéVé lehce,
pokud budeš sledovati
cvičení i češtinářské lekce.

Mechy i stromy a ptáci,
všechno, co stvořila nám zem,
nerost i každý tvor živoucí
je pro nás studijním objektem.

A jestli některé zvířátko
není Ti po chuti zrovna,
neboj se, je to jen nakrátko,
než se to v hlavičce srovná.

Umělci pro hudbu, drama, výtvarno
předají Ti estetické zkušenosti,
kredity tu však nezískáš zadarmo,
je třeba plnit si své povinnosti.

Tak přihlášku si podej bez řečí,
skvělým učitelem můžeš se zde stát,
naše katedra Tě mnoho naučí,
každý, kdo k nám přišel, byl tu rád.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť