Vznik katedry románských jazyků

Katedra románských jazyků vznikla v roce 2007 transformací z katedry francouzštiny, díky rozvojovému programu pod vedením proděkanky Aleny Kopáčkové a podpoře tehdejšího děkana fakulty Miloše Rabana. Klíčovou osobností při vzniku naší katedry byl Miroslav Valeš, který je dodnes jejím vedoucím. Katedra od počátku svého vzniku garantuje výuku bakalářského studijního programu Španělština se zaměřením na vzdělávání. Absolventi tohoto programu se uplatňují ve vzdělávání, v cestovním ruchu i v mnoha jiných sférách. K třicetiletému výročí fakulty si katedra nadělila ten nejlepší dárek: v letošním akademickém roce poprvé otevírá navazující magisterské studium programu Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol. Absolventi bakalářského programu, stejně jako absolventi z jiných vysokých škol, tak na katedře mohou pokračovat ve studiu a stát se plně kvalifikovanými učiteli španělského jazyka.

Katedra románských jazyků si velmi váží spolupráce se zahraničními univerzitami, kterou se snaží rozvíjet. V současné době nabízí možnost studia prostřednictvím programu Erasmus+ na deseti španělských univerzitách. Studenty se k výjezdům snaží motivovat, ti pak patří k nejčastěji vyjíždějícím studentům fakulty. V rámci tohoto programu i díky Fondu mobility jsou na katedru zváni kolegové ze zahraničních univerzit. V posledních letech zde přednášeli např. Silvia Botti z univerzity v Bologni, odbornice na spanglish, nebo Rafael Roca z univerzity ve Valencii, specialista na katalánskou literaturu.

Průběh akademického roku je každoročně zpestřován aktivitami nad rámec běžné výuky. Mezi tradice katedry patří akce zvaná Španělský kulturní týden, který probíhá vždy v jarních měsících. Během několika posledních ročníků měli studenti, ale i zájemci z řad veřejnosti možnost zatančit si flamenko, vyslechnout si přednášky o Perú, Ekvádoru nebo Baskicku nebo si v kvízech vyzkoušet své znalosti o španělsky mluvících zemích. K oblíbeným aktivitám v rámci kulturního týdne rovněž patří soutěž v tapas a soutěž v psaní mikropovídek. Další tradiční aktivitou katedry je konverzační kroužek Café español, díky němuž si studenti mohou nad šálkem kávy popovídat s lektory nebo španělskými studenty.   

Katedra v roce 2008 iniciovala založení tradice setkávání hispanistů z (nejen) českých univerzit. Hispanisté byli na katedře uvítáni již třikrát: v roce 2008, 2013 a naposledy v roce 2018. Čestnými hosty této vědecké konference byli např. španělská spisovatelka Teresa Garbí nebo přední španělský lingvista a člen Španělské královské akademie, Ignacio Bosque.

Na katedře románských jazyků v současnosti působí sedm vyučujících, odborníků na španělskou lingvistiku, didaktiku španělštiny, španělsky psané literatury a rovněž vyučující francouzského jazyka, který nabízíme jako volitelný pro všechny studenty fakulty. Katedra je sice relativně malá, ale vládne zde milá a téměř rodinná atmosféra, v níž se dobře pracuje vyučujícím i studentům.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť