Pozvánka na 240. zasedání AS FP TUL

| Aktuality AS

V pondělí 10. 5. 2021 se od 8.50 uskuteční zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Na programu je aktualizace podmínek přijímacího řízení na následující akademický rok a schválení výročních zpráv o činnosti a hospodaření fakulty za rok 2020.

Jednání proběhne ONLINE (via Google Meet).

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci