Pozvánka na 242. zasedání AS FP TUL

| Aktuality AS

V úterý 1. 6. 2021 se od 12.30 uskuteční ustavující zasedání nového akademického senátu fakulty. Volby proběhly v listopadu 2020 a jejich výsledky byly publikovány na webových stránkách FP. Vzhledem k nouzovému stavu došlo k prodloužení funkčního období předchozího do 22. 5. 2021. Podle Jednacího řádu AS FP TUL děkan svolává zasedání nového tak, aby se konalo do 14 dní od konce předchozího. Na tomto ustavujícím zasedání si ze svých řad zvolí členky a členové AS nové předsednictvo.

Jednání proběhne prezenčně v učebně G312.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci