Odborný workshop "Technologie jako nebezpečí nebo výzva?"

| Co se děje na fakultě

Zveme zájemce na odborný workshop o klíčové roli vztahu technologií a vzdělávacích/ socializačních konceptů v pedagogické diskusi v Německu v letech 1920-1960. Přednáší dr. Julia Kurig z Helmut Schmidt University Hamburg, Německo.

Workshop se koná v rámci řešení projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008493: International Mobilities of Researchers at the TUL a uskuteční se v pátek 24. 5. 2019 od 11:00 hod. v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského (Praha). Workshop se bude konat v anglickém jazyce bez tlumočení.

pozvánka

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci