Nové definice základních fyzikálních jednotek

| Co se děje na fakultě

Katedra fyziky FP TUL zve zájemce o fyziku a fyzikální vzdělávání na přednášku Nové definice základních fyzikálních jednotek, která se uskuteční v úterý 25. 2. 2020 od 12:30 hodin v posluchárně C200 (budova C, Studentská 5, Liberec a přednese ji doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc. z Ústavu teoretické fyziky MFF UK v Praze. Redefinice základních měrových jednotek soustavy SI schválila 26. Mezinárodní generální konference měr a vah v listopadu 2018 a jejich podstatou je to, že všechny základní jednotky jsou nyní pevně vázány na sedm vybraných fyzikálních konstant, jejichž hodnoty jsou dohodou fixovány. Přijďte si osvěžit svě vědomosti.

pozvánka

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci