Konference "O nadání"

| Co se děje na fakultě

Katedra pedagogiky a psychologie FP TUL společně s Krajským úřadem Libereckého kraje zve na Konferenci O nadání, která se uskuteční dne 20. 10. 2021 od 8:30 - 18:00 hodin v multimediálním sále v budově Krajského úřadu v Liberci (U Jezu 642). Cílem konference je seznámit učitele, studenty učitelství, rodiče i širší veřejnost s problematikou nadaných dětí ve škole i v oblasti neformálního vzdělávání.

Účastníci konference se na přednáškách, workshopech a diskusích budou moci seznámit s příklady dobré praxe vzdělávání nadaných dětí na základních školách, s otázkou péče o duševní zdraví nadaných dětí, s kazuistikami nadaných dětí očima školního psychologa a chybět nebude ani praktický psychotělocvik. Součástí programu jsou i prodejní stánky pomůcek a her, které rozvíjejí nejen nadané děti. Akce je pořádána v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK). Účast na konferenci je bezplatná a neakreditovaná. Na konferenci je třeba se předem přihlásit (do středy 13. 10. 2021).

Pozvánka a program
Přihláška

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci