Aktuální informace na FP TUL související s COVID19

| COVID19

COVID19 - informace ze dne 21. 11. 2020

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 je od 23. 11. 2020 prodloužen zákaz osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole. Platí nadále výjimka zkoušení, účastní-li v jeden čas zkoušky 10 a méně osob, a dosud možných praxí v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Od 25. 11. 2020 je navíc možná laboratorní, experimentální, umělecká a tělovýchovná výuka v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů, konání libovolných praxí (u externích subjektů) a jsou umožněny individuální konzultace (podrobnější znění usnesení je uvedeno níže).

Vzhledem k charakteru naší fakulty nepředpokládáme výraznou změnu dosavadní výuky. V předmětech, ve kterých je výuka možná (typicky předměty kateder KTV, KPV, KFY, KCH), budou studenti informováni jednotlivými vyučujícími. Neuvažujeme, že zahájení kontaktní výuky ve všech možných předmětech poběží hned 25. 11. KTV zahájí kontaktní výuku v povolených předmětech až od 30. 11., v případě laboratorních a uměleckých předmětů zvažujeme blokovou výuku, neboť jsme si vědomi, že kvůli malému počtu předmětů může být pro studenty komplikované propojit tuto výuku s výukou distanční.

Informace k možné kontaktní výuce během příštího týdne upřesníme.

Nadále platí, že studenti a zaměstnanci fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese: https://liane.tul.cz/covid/

Vedení FP TUL


Podobnější informace k vládnímu nařízení:

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 (viz http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-skol-od-25--listopadu-1198.pdf) s účinností od 25. 11. 2020 00:00 hod. do dne 29. listopadu 2020 do 23:59 hod. je prodloužen zákaz osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  1. zkoušky, účastní-li se jí v jeden čas zkoušky 10 a méně osob,
  2. na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  3. na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
  4. na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
  5. na studium v doktorském studijním programu,
  6. na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury,

Prodlužuje se také zákaz ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na:

  • studenty, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost a studenty, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle b), c), d) nebo e) (viz výše),
  • studenty, pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm a tuto skutečnost doloží prohlášením,
  • studenty, kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou.
| COVID19

Hledáme dobrovolníky

Milé studentky, milí studenti,

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace je osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole na základě Usnesení vlády České republiky s účinností od 12. 10. 2020 zakázána. Veškerá výuka a konzultace jsou tak možné pouze distanční formou.

Jakkoliv je mi to líto a stejně jako mnohým z vás se mi stýská po klasické výuce tváří v tvář, současný stav se v příštích dnech s velkou pravděpodobností nezlepší. Již  nyní se ukazuje, že situace v některých nemocnicích, zařízeních sociálních služeb a školách je velmi složitá a vyžaduje externí podporu. 

Obracím se proto na vás v této souvislosti s prosbou, abyste jako dobrovolníci pomáhali v oblastech, které jsou vám vzhledem ke studiu na naší fakultě blízké, tj. hlídání dětí zdravotníků a dalších vytížených profesí, práce v sociálních službách nebo mateřských školách. Možností je mnoho.

Pokud byste byli ochotni tuto činnost vykonávat, vyplňte prosím jednoduchý formulář: https://forms.gle/vQ6Jg54hD6FNDNmz6 nebo na sebe pošlete kontakt (jméno, telefonní číslo, místo možného působení) paní Iloně Sovové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Zprostředkuje vaše spojení s těmi, kteří se na nás s žádostmi o pomoc obracejí. Pokud se rozhodnete „dobrovolničit“ touto formou, informujeme příslušné katedry i jednotlivé vyučující, aby vám umožnili skloubit studium s dobrovolnickou činností.  

Nemůžete-li se do dobrovolnické činnosti zapojit, případně netroufáte-li si na to, nic se neděje. Přesto můžete svou lidskou solidaritu a sounáležitost prokázat. Je třeba pamatovat na ohrožené nebo izolované  skupiny obyvatel. Jistě najdete způsob, jak jim udělat drobnou radost či jak jim pomoci. Ale ani to, že se budete v této době „jen“ chovat zodpovědně a ohleduplně, není málo.

Ať bude Vaše pomoc jakákoliv, velmi si jí vážím a oceňuji ji a děkuji vám za ni. Všem vám pak přeji, abyste byli zdrávi a těším se na osobní setkávání na půdě naší fakulty v lepších časech.

Jan Picek, děkan FP TUL 

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci