Aktuální informace na FP TUL související s COVID19

| COVID19

Dobrovolnická činnost

Děkujeme všem studentkám a studentům, kteří v době nařízené distanční výuky vykonávali pracovní povinnost v rámci svého studia, nebo pomáhali jako dobrovolnice a dobrovolníci v rodinách či institucích, jejichž zaměstnanci potřebovali pomoc se zajištěním péče a vzděláváním dětí. Děkujeme samozřejmě nejenom těm, o kterých víme a které uvádíme v seznamu zde, ale i všem ostatním, kteří v tomto období nabídli svou nezištnou pomoc.  

| COVID19

Platná opatření ministerstva zdravotnictví vztahující se na VŠ

Podmínky provozu škol aktuálně upravují Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-24/MIN/KAN ze dne 10. září 2021, Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ze dne 20. srpna 2021 (vztahuje se na podmínky ubytování na kolejích) a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN ze dne 27. srpna 2021 (týká se ochrany dýchacích cest).

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci