AKTUALITY

STUDENTSKÁ VĚDECKO-UMĚLECKÁ ČINNOST

Studentská vědecko-umělecká činnost (ve zkratce SVUČ) Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci je způsobem, jak se FP snaží podporovat odbornou práci studentů nad rámec jejich studijních povinností daných studijními plány. V tomto článku zodpovíme několik základních otázek, které může položit hypotetický zájemce o účast v SVUČ.

Pro koho je SVUČ určena?

 • pro studenty všech studijních programů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

Jaké podmínky je nutné pro přihlášení se do SVUČ splnit?

 • zvolit si téma své odborné práce - ideálně z těch, které nabízí katedra a její pracovníci
 • v případě, že dáte přednos vlastnímu tématu, je nutné získat školitele z řad akademických pracovníků FP TUL
 • vyplnit ve spolupráci se školitelem přihlášku a v termínu daném harmonogram SVUČ ji odevzdat paní Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Jaké téma si mám pro svou SVUČ vybrat?

 • student se do SVUČ hlásí na základě konkrétního projektu
 • témata projektů a jejich stručný popis zveřejňují jednotlivé katedry i se jmény školitelů
 • návrh projektu může podat i student, musí však k němu získat školitele z řad pedagogů TUL
 • téma SVUČ musí být prokazatelně nad rámec povinných studijních povinností
 • téma má souviset s vlastním odborným nebo uměleckým růstem pro budoucí profesi
 • téma může souviset s aktuálně řešenými výzkumnými projekty kateder

Může být téma SVUČ a mé bakalářské nebo diplomové práce stejné?

 • v případě úspěšně řešené SVUČ je vhodné získaná data využít v bakalářské nebo diplomové práci
 • SVUČ ale nemůže být současně řešena jako vlastní bakalářská nebo diplomová práce

Kdy mám zahájit práci na SVUČ?

 • SVUČ je jednoletá, začíná se začátkem letního semestru a končí s koncem zimního semestru
 • student vstupuje do SVUČ zpravidla ve 2., případně v 4. semestru bakalářského studia,
 • ač je SVUČ určena především pro studenty bakalářských programů, ucházet se o stipendium mohou i studenti magisterských programů (pro které je ale primárně určena studentská grantová soutěž, které se studenti bakalářských programů účastnit nemohou)

Získám stipendium?

 • základní stipendium v průběhu řešení SVUČ je 5.000 Kč za semestr; vyplácí se vždy zpětně na základě průběžné zprávy o stavu řešení projektu (vypracované studentem) a hodnotící zprávy od školitele (potvrzení, že student skutečně zadané téma SVUČ zpracovával a v jeho řešení pokročil)
 • mimořádné stipendium SVUČ lze získat na úhradu nákladů spojených s aktivní účastí na tuzemské nebo zahraniční konferenci (do výše 5.000 Kč za osobu a rok)
 • vyplacení základního stipendia SVUČ v druhém (tedy posledním) semestru projektu SVUČ je podmíněno účastní na konferenci SVUČ, která se koná zpravidla v předposledním nebo v posledním týdnu zimního zkouškového období

Kde získám další informace?

Důležité dokumenty

Harmonogram 2018

 • 8. 3. 2018
  Konec přijímání přihlášek pro rok 2018, Studijní oddělení DFP.
 • 14. 3. 2018
  Zveřejnění seznamu podpořených přihlášek SVUČ na https://www.fp.tul.cz/student/svuc.
 • 31. 8. 2018
  Předání průběžné zprávy o řešení projektu SVUČ vypracované studentem konzultantovi.
 • 10. 9. 2018
  Předání průběžné zprávy studenta a hodnocení konzultantem na DFP společně se souhlasem k vyplacení stipendia.
 • 20. 1. 2019
  Odevzdání závěrečné zprávy o řešení projektu SVUČ konzultantovi.
 • 11. 2. 2019
  Odevzdání závěrečné zprávy studenta a hodnotící zprávy konzultanta na DFP.
 • 13. 2. 2019
  Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885
ČSOB a.s. Liberec | 279571790/0300

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci