Online dotazník - problematika virtuálních mobilit na českých vysokých školách

| Zprávy pro studenty

Milé studentky, milí studenti,

obracíme se na Vás s laskavou prosbou o vyplnění online dotazníku. Dotazník je součástí projektu, který se zabývá problematikou virtuálních mobilit na českých vysokých školách.

Naším cílem je zjistit zájem, Vás studentů a studentek vysokých škol, o virtuální mobilitu. Při virtuální mobilitě se studenti účastní výuky nebo stáže v zahraničí prostřednictvím digitálních platforem, bez vycestování na partnerskou instituci. Stáváte se součástí mezinárodní skupiny, spolupracujete se zahraničními vyučujícími a mezinárodními studenty, nebo v mezinárodním týmu přijímací organizace. Virtuální mobilita může být doplněna krátkodobým pobytem v zahraničí, pak se jedná o mobilitu smíšenou (blended mobility).   

Předkládaný dotazník je anonymní. Jeho vyplnění Vám zabere asi pět minut. Vaše názory a preference nám pomohou nabídku virtuálních mobilit lépe připravit a efektivněji organizovat.  

Dotazník najdete pod tímto odkazem: https://ostravaou.limequery.com/768879?lang=cs

Prosíme o vyplnění do 30. června 2021.

Děkujeme za Váš čas a Vaše odpovědi!

Za realizační tým

Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.
Řešitel dílčí části projektu CRP na TUL „Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách“
Proděkanka pro zahraniční záležitosti EF TUL

***

Dear students,

we would like to ask you to kindly fill in an online questionnaire. The questionnaire is a part of a project which maps what the situation with virtual mobilities is like at Czech universities.

Our goal is to find out the interest of you, university students, in the virtual mobility. During the virtual mobility, the students take part in classes or internships abroad through digital platforms without travelling to the partner institution. You become a part of an international group, cooperate with international teachers and students, or in an international team of the receiving institution. The virtual mobility may also include a short stay abroad, then it is a mixed mobility (blended mobility).

The questionnaire is anonymous and it takes about five minutes to fill it in. Your opinions and preferences will help us to better prepare and more efficiently organize the offer of the virtual mobilities.

The link to the questionnaire in English: https://ostravaou.limequery.com/768879?lang=en  

The deadline for your answers is June 30, 2021.

Thank you for your time and answers!

Kind regards,

Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.
TUL coordinator of the CRP project “Analysis of the potential of virtual mobilities and possibilities of their development at universities
Vice-Dean for Foreign Affairs FE TUL

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci