Seminární místnost nese jméno prof. Zelinky

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Na přelomu května a června proběhla v Hejnicích 52. česko-slovenská konference o kombinatorice a teorii grafů. Této konference se v minulosti pravidelně zúčastňoval náš kolega prof. Bohdan Zelinka, po němž jsme pojmenovali seminární místnost kateder matematiky. Připevnění Bohdanovy plaketky proběhlo v předvečer konference v neděli 28. května za účasti Bohdanových kolegů a přátel a předcházela mu hammersteinovská přednáška v podání děkana matfyzu prof. Jana Kratochvíla (více o profesoru Hammersteinovi a jeho přednáškách v závěru publikace Na slovíčko s Bohdanem). Milá byla účast Václava Kazdy z katedry fyziky, Bohdanova spolužáka z jedenáctiletky.

Více o konferenci (na jejíž organizaci se katedra podílela) na www.matfyz.cz/clanky/934-setkani-matematiku-v-hejnicich

Člověk a moc - politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

XXVII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

Česko-slovenské vztahy
Slovensko-české vzťahy

Liberecký seminář 2017

Člověk a moc - politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva

(v rámci dvouletého cyklu Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39-1945)

Třídenní zasedání v prostorách Technické univerzity v Liberci

16. – 18. srpna 2017

Pořádá katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci,
Vzdělávací nadace Jana Husa
a Ústav pro studium totalitních režimů
pod patronací Česko-slovenské komise historiků, pod záštitou náměstka primátora statutárního města Liberec PhDr. Ivana Langra
a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.,
Vojenským historickým ústavem Bratislava
a Severočeským muzeem v Liberci

Program