Aktuality

| Naši absolventi

Absolventi naší fakulty - Dominik Rubáš | KGE+KFY

Děti jsou zvídavé, o sopkách je máme učit na sopkách

Dominik Rubáš je významnou osobností Liberecka a především Podještědí. Pracuje jako geolog v Geoparku Ralsko, je zastupitelem města Český Dub, věnuje se publikační činnosti a zároveň učí jak na základní škole, tak na naší fakultě. Ta je zároveň jeho alma mater - vystudoval u nás geografii a fyziku.

| COVID19

COVID19 - informace ze dne 2. 1. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po jistém mírném prosincovém rozvolnění podmínek pro konání výuky na vysokých školách, dochází k jejich opětovnému zpřísnění. Dne 23. prosince 2020 přijala vláda ČR usnesení č. 1377, které upravuje provoz vysokých škol od 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do 10. ledna 2021 do 23:59 hod. Na základě tohoto usnesení, které je v souladu se školskou částí systému PES, se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního  vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

| Aktuality

NETVAŘ SE A TVOŘ - projekt KPV

Netvař se a tvoř - projekt nejen pro časy coronavirové dr. Zuzany Pechové a dr. Hany Valešové z katedry primárního vzdělávání. Zahrnuje výtvarné a jiné aktivity, které podporují tvořivost, jako inspirační zdroj pro učitele a jejich žáky i jako zábava a odpočinek pro kohokoli bez ohledu na věk a barvu ponožek. Autorky projektu jsme trochu vyzpovídali.

S tímto projektem jste začaly na facebooku již v první coronavirové vlně, vaším mottem je “Uměním proti trudnomyslnosti v časech zavřených škol!” Na koho jste především cílily?
Původní myšlenka a záměr našeho projektu přímo souvisel s jarním uzavřením výuky na školách a s přechodem na distanční online formu výuky. Obě garantujeme a učíme výtvarné předměty zaměřené především na rozvoj tvořivých stránek profesní kompetence budoucích učitelů 1. stupně ZŠ a MŠ, proto jsme hledaly způsoby a možnosti, jak zachovat inte  rakci, vlastní výtvarnou tvorbu a interpretaci i v nových podmínkách bez možnosti osobního kontaktu.

| Co se děje na fakultě

S doc. Valešem o menšinovém jazyce Fala

Pana docenta Miroslava Valeše, vedoucího katedry románských jazyků FP, jsme navštívili on-line v jeho momentálním působišti ve Španělsku, kde dokončuje velmi zajímavý projekt, o kterém jsme se chtěli dozvědět více. Cílem projektu je zdokumentovat a popsat menšinový jazyk Fala, kterým se mluví na severu Extremadury, španělského správního regionu ležícího na hranici s Portugalskem.

| Aktuality AS

Výsledky voleb do AS FP TUL

Volby do komory akademických pracovníků AS FP TUL a komory studentů AS FP TUL májí své zvolené kandidáty.

Výsledky voleb

| Aktuality AS

První elektronické volby do AS FP TUL

Dnes 25. 11. 2020 se konají první elektronické volby do akademického senátu naší fakulty. Hlasovat je možné PORTÁLU FP mezi 10. a 18. hodinou. Přihlásit se členky a členové akademické obce fakulty musí pomocí svého účtu do LIANE.

| Aktuality AS

Pozvánka na 239. zasedání AS FP TUL

V pátek dne 27. 11. 2020 se od 12.30 uskuteční zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Na programu je především schválení podmínek přijímacího řízení na následující akademický rok. Pan děkan také bude informovat o aktuální podobě úvah týkajících se změn struktury fakulty.

Jednání proběhne ONLINE (via Google Meet).

| Aktuality AS

Kandidátní listina – volby AS FP TUL

Volební komise přijala v termínu 13 návrhů kandidátek a kandidátů do komory akademických pracovníků Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a 4 návrhy do komory studentů. Samotné volby se uskuteční 25. listopadu a poprvé v elektronické podobě.

Kandidátní listina

| Aktuality AS

Pozvánka na 238. zasedání AS FP TUL

V pátek dne 30. 10. 2020 se od 9.00 uskuteční zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Na programu je rozšíření akreditace studijního programu Učitelství pro SŠ a 2. st. ZŠ o další dvě specializace. Senát ale bude především schvalovat úpravu dvou dokumentů ovlivňujících jeho fungování. Revize jednacího řádu by měla umožnit online jednání i bez speciálního zákona (jehož účinnost končí 31. 12. 2020). Impulsem pro změnu formy voleb na elektronickou byl obdobný.

Jednání proběhne ONLINE (via Google Meet).

| Zprávy pro studenty

Příkaz děkana 3/2020 z 1. 10. 2020

Na základě článku 7, odst. 4, písm. a) Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci a Opatření rektora Technické univerzity v Liberci ke snížení hranice kreditů pro zápis studentů po prvním roce studia do dalšího akademického rok ze dne 1. 10. 2020 snižuji hranici kreditů pro zápis studentů po prvním roce studia do dalšího akademického roku na 35. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem jeho podpisu děkanem a je vydáván pro zápis do akademického roku 2020/21.

Příkaz děkana 3/2020

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci