Kandidát na děkana na období 2020 až 2023

| Aktuality

Do termínu vyhlášeného akademickým senátem fakulty se sešlo více návrhů na děkana na následující funkční období. Na všech byl ovšem navržen tentýž kandidát. Jediným kandidátem je tedy prof. RNDr. Jan Picek, CSc. z katedry aplikované matematiky, stávající děkan fakulty.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci