COVID19

| COVID19

COVID19 - informace ze dne 2. 1. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po jistém mírném prosincovém rozvolnění podmínek pro konání výuky na vysokých školách, dochází k jejich opětovnému zpřísnění. Dne 23. prosince 2020 přijala vláda ČR usnesení č. 1377, které upravuje provoz vysokých škol od 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do 10. ledna 2021 do 23:59 hod. Na základě tohoto usnesení, které je v souladu se školskou částí systému PES, se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního  vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

| COVID19

Hledáme dobrovolníky

Milé studentky, milí studenti,

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace je osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole na základě Usnesení vlády České republiky s účinností od 12. 10. 2020 zakázána. Veškerá výuka a konzultace jsou tak možné pouze distanční formou.

Jakkoliv je mi to líto a stejně jako mnohým z vás se mi stýská po klasické výuce tváří v tvář, současný stav se v příštích dnech s velkou pravděpodobností nezlepší. Již  nyní se ukazuje, že situace v některých nemocnicích, zařízeních sociálních služeb a školách je velmi složitá a vyžaduje externí podporu. 

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci