Aktuality AS

| Aktuality AS

Pozvánka na 236. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek dne 17. 9. 2020 se od 8.40 (posun času kvůli případným promocím) uskuteční v zasedačce DFP zasedání fakultního akademického senátu (zřejmě poslední v tomto funkčním období). Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Budou vyhlášeny volby do fakultního akademického senátu.

| Aktuality AS

Pozvánka na 235. zasedání AS FP TUL

V pátek dne 10. 7. 2020 se od 10.30 uskuteční v zasedačce DFP zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Na programu je především doplnění podmínek přijímacího řízení na příští akademický rok o SP Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ.

| Aktuality AS

Výsledky voleb do komory akademických pracovníků AS TUL a komory studentů AS TUL

Volby do komory akademických pracovníků AS TUL a komory studentů AS TUL májí své zvolené kandidáty. 

Výsledky voleb

| Aktuality AS

Volby do komory akademických pracovníků AS TUL a do komory studentů AS TUL

S ohledem na konec funkčního období komory akademických pracovníků a komory studentů Akademického senátu Technické univerzity v Liberci (AS TUL) vyhlašuje okrsková volební komise pověřená AS FP podle Zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), Volebního a jednacího řádu AS TU v Liberci a Volebního a jednacího řádu AS FP TU v Liberci:

  • volby do komory akademických pracovníků AS TUL (profily kandidátů)
  • volby do komory studentů AS TUL (kandidát: Bc. Karel Soběhart)
| Aktuality AS

Pozvánka na 234. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek dne 28. 5. 2020 se od 9.00 uskuteční v zasedačce DFP zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Na programu je především změna a doplnění podmínek přijímacího řízení na příští akademický rok a rozdělení finančních prostředků fakulty na tento rok. Dále se bude projednávat složení dvou fakultních orgánů v novém funkčním období.

| Aktuality AS

Pozvánka na 233. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek dne 9. 4. 2020 se od 9.00 uskuteční pomocí služby Google Meet ONLINE zasedání fakultního akademického senátu. Toto netradiční řešení nám umožní dodržet preventivní opatření a zároveň zachovat základní principy zasedání senátu (tj. ověření přítomnossti členů senátu, zachování prostoru pro diskusi i možnost přítomnosti dalších členů akademické obce v případě jejich zájmu). Pokud se budete chtít zasedání zúčastnit, využijte odkazu výše a svého Google účtu, který máte automaticky (více na stránkách k Gsuite). Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Na programu je změna harmonogramu voleb do univerzitního senátu, schválení doplnění podmínek k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 a schválení výroční zprávy o hospodaření fakulty za uplynulý rok.

| Aktuality AS

Pozvánka na 232. zasedání AS FP TUL

V pondělí dne 9. 3. 2020 se od 12.30 uskuteční v zasedací místnosti děkanátu zasedání Akademického senátu FP TUL, na kterém se dojde k upřesnění voleb do univerzitního senátu v okrsku naší fakulty. Dále se mandátu ujme nový studentský senátor a bude se diskutovat zamýšlená změna struktury fakulty.

| Aktuality AS

Pozvánka na 229. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek dne 19. 12. 2019 se od 10.40 uskuteční v zasedací místnosti suterénu budovy IC slavnostní zasedání Akademického senátu FP TUL, na kterém bude inaugurován prof. Picek do funkce děkana FP na druhé funkční období.

| Aktuality AS

Pozvánka na 228. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek dne 5. 12. 2019 se od 10.40 uskuteční v zasedací místnosti rektora zasedání Akademického senátu FP TUL. Na pořadu je schválení podmínek pro přijetí na příští akademický rok a projednání nových studijních programů.

| Aktuality AS

Volby děkanky/děkana na období 2020–2023

Akademický senát naší fakulty vyhlásil na svém 226. zasedání harmonogram voleb děkanky či děkana na následující funkční období následovně:

  • do 4. 10. 2019 do 12.00 – podávání návrhů dr. M. Šimůnkové (tajemnici AS FP TUL)
  • 7. 11. 2019 od 8.50 – setkání akademické obce FP TUL v G315
  • 14. 11. 2019 od 11.00 – zasedání AS FP TUL v zasedací místnosti DFP

VYHLÁŠENÍ VOLEB
NÁVRH KANDIDÁTKY/KANDIDÁTA (formulář)

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci