Co se děje na fakultě

| Co se děje na fakultě

Anna Habánová, Ph.D., M.A. z katedry historie získala Cenu Otokara Fischera

Anna Habánová a Ivo Habán získali Cenu Otokara Fischera za nejlepší česky psanou germanobohemistickou práci:  katalog k výstavě věnované malíři Paulu Gebauerovi. Kniha vznikla v rámci projektu GA ČR řešeném na TUL a v roce 2018 ji vydal Národní památkový ústav.  Tuto cenu uděluje Institut pro studium literatury, které ocenilo také estetickou stránku kolektivní monografie s katalogem díla, která sleduje životní příběh a uměleckou tvorbu německy hovořícího malíře Paula Gebauera (1888–1951). Tento malíř většinu života až do odsunu prožil v rodné obci Sosnová v Českém Slezsku. Kniha v pěti kapitolách prezentuje Gebauerův umělecký odkaz v kontextu širších historických a kulturních souvislostí.

| Co se děje na fakultě

Jak neměřit koronavirus

Pro studenty a další zájemce budou i v tomto semestru probíhat v rámci semináře Matematické problémy nematematiků přednášky na různorodá matematická témata nazíraná z trochu jiného pohledu. Na první přednášce nazvané Jak neměřit koronavirus bude představena Bayesova věta v kontextu letošní pandemie. S její aplikací např. i na studie prevalence protilátek proti koronaviru nás seznámí RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. z PřF Univerzty Palackého v Olomouci. Pro zaměstnance a další zájemce bude (v souladu s aktuálními pravidly provozu univerzity) přednáška promítána v úterý 6. 10. 2020 od 17:30 hodin v posluchárně G312 (Univerzitní nám. 1410/1).

| Co se děje na fakultě

Sdělení děkana FP TUL k současné situaci a začátku akademického roku 2020/2021

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice v Liberci a příkazu rektora TUL 12/2020 (https://www.tul.cz/uredni-deska/covid-19) je osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole s účinností od 29. 9. 2020 do 31. 10. 2020 do 23:59 hodin zakázána.

| Co se děje na fakultě

30 kontrol pod Ještědem... Poraz děkana

!!!  PŘELOŽENO na lepší časy  !!!

Chcete být lepší než děkan fakulty Jan Picek? Máte šanci ho porazit v charitativním závodu v orientačním běhu nazvaném 30 kontrol pod Ještědem. Věříme, že se závod uskuteční v lepších časech, jen co jej vyhlášená epidemiologická opatření dovolí uspořádat. Hned pak vám všem dáme vědět, prozatím můžete ladit formu. Závod je součástí oslav 30 let existence naší fakulty - každá kontrola závodu tak symbolicky připomíná jeden rok. Veškerý výtěžek putuje na podporu realizací preventivních programů pro školy v našem regionu pořádanými organizací Maják o.p.s. Nemusíte mít strach, že nejste dost zdatní, trasu můžete pojmout i jako procházku po jednotlivých kontrolách v univerzitním kampusu. Pořádá FP TUL a WOC2021. Symbolické startovné 30 Kč, dalších 30 Kč věnuje děkan jménem fakulty za každého účastníka. Přijďte si trochu vyčistit hlavu i posílit imunitu!

| Co se děje na fakultě

Víra a nevíra v (ne)obvyklé době

!!!  S ohledem na dnes vydaná nařízení související s vyhlášením nouzového stavu od pondělí 5.10. se avizovaná přednáška Prof. Tomáše Halíka bude konat pouze on-line. Odkaz pro online konferenci  !!!

Srdečně zveme na zajímavou přednášku s besedou o vztahu víry a nevíry v dnešní (ne)obvyklé době, která se uskuteční online v pondělí 5. 10. 2020 od 18:00 hodin. K tématu promluví prof. PhDr. Tomáš Halík, Ph.D. z ČKA/FF UK Praha, doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. z FP TUL a PaedDr. ICLic Michal Podzimek, Ph.D., Th.D. z FP TUL. Pořádá Katedra filosofie FP TUL ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií a John Tepmpleton Foundation. Více informací o náplni přednášek naleznete v přiložené pozvánce. V souvilosti s aktuálními opatřeními je možné se k přednášce připojit pomocí Microsoft Teams Meeting pouze ONLINE.

Pozvánka

Za pořadatele k chystané besedě na několik otázek odpověděl doc. Václavík z KFL:

| Co se děje na fakultě

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ PROMOCE

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se konají 17. 9. a 18. 9. 2020 v aule budovy G ve 3. patře (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec). 

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci v České republice se promoce uskuteční za přísných hygienických opatření.
Absolventi se dostaví ve slavnostním oblečení minimálně 30 minut před zahájením.

Pozvánka

Promoce až v září

V červenci se promoce nekonají! 
Předběžný termín promocí: 17. 9. 2020 – 25. 9. 2020
Aktualizovaný harmonogram ak. roku 2019/2020 a 2020/2021

Novinky ohledně přijímacího řízení na FP TUL

Dne 28. 5. 2020 schválil akademický senát FP změny přijímacího řízení a vyhlasíl dodatečné přijímací řízení.

Kandidátní listina - volby AS TUL

Do termínu uvedeného vyhlášením voleb do AS TUL přijala okrsková volební komise platné návrhy kandidátů.

Kandidátní listina

Sdělení děkana FP TUL k současné situaci a závěru akademického roku 2019/2020

Vláda ČR dne 30. 4. 2020  přijala opatření, které od 11. 5. 2020 umožňuje za jistých podmínek výuku a zkoušení za přítomnosti 15 studentů. Jak se toto opatření dotkne FP TUL, je uvedeno dále.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci