AKTUALITY

Co se děje na fakultě

Nové definice základních fyzikálních jednotek

Katedra fyziky FP TUL zve zájemce o fyziku a fyzikální vzdělávání na přednášku Nové definice základních fyzikálních jednotek, která se uskuteční v úterý 25. 2. 2020 od 12:30 hodin v posluchárně C200 (budova C, Studentská 5, Liberec a přednese ji doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc. z Ústavu teoretické fyziky MFF UK v Praze. Redefinice základních měrových jednotek soustavy SI schválila 26. Mezinárodní generální konference měr a vah v listopadu 2018 a jejich podstatou je to, že všechny základní jednotky jsou nyní pevně vázány na sedm vybraných fyzikálních konstant, jejichž hodnoty jsou dohodou fixovány. Přijďte si osvěžit svě vědomosti.

pozvánka

Současné výzvy strojového učení a umělé inteligence

Chcete se zlepšit v učení? Pak Vás hned v prvním týdnu letního semestru srdečně zveme na přednášku Ing. Tomáše Mikolova, Ph.D., který zájemcům přiblíží téma Současné výzvy strojového učení a umělé inteligence. Přednáška proběhne formou živého streamu ve středu 26. 2. 2020 od 17.30 hodin v posluchárně G312 (Univerzitní nám. 1410/1) v rámci semináře Matematické problémy nematematiků. Ačkoli zájem o umělou inteligenci v posledních letech rychle narůstá, povědomí o tom, jak vlastně nejlepší AI systémy současnosti fungují, je už horší.

Continue reading

Workshop trénování paměti na TUL

V rámci akce Národní týden trénování paměti mají naši studenti i zaměstanci jedinečnou příležitost účastnit se zdarma workshopu, který povede Dana Steinová, vyhlášená odbornice právě na mnemotechniku a lidskou paměť. Proběhne v pátek 20. 3. 2020 v době 10.00 - 13.00 hodin v univerzitní Aule v budově G (Univerzitní nám. 1410/1, Liberec) a pořádá jej Knihovna TUL. Na workshop je nutné se přihlásit předem, viz odkaz níže. Potřebujete lepší paměť, ať už pro studium, práci či volný čas, nebo vás téma zaujalo z jiného důvodu? Neotálejte s přihláškou, místa se plní!

pozvánka

přihláška

Laoshan, nejvyšší pohoří rostoucí z moře

Srdečně vás zveme na populárně-naučnou přednášku s názvem Laoshan (Východní Čína) – Nejvyšší pohoří rostoucí z moře, kterou pořádá KGE FP TUL a liberecká pobočka České geografické společnosti v rámci cyklu Geografické čtvrtky. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 27. 2. 2020 od 16.10 hodin v učebně P004 (Komenského 314/2, Liberec). Přednáší doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. z KGE.

pozvánka

qingdao 1609319 1920 1200x800

Živá debata s autory projektu Živá jména

Již dnes máte možnost dozvědět se zajímavosti o projektu Živá jména na debatě s jeho autory, kolegy dr. Václavem Lábusem z KCL a dr. Danielem Vrbíkem z KAP  FP TUL. Přijďte si s nimi popovídat v úterý 18. 2. od 18 hodin do Knihkupectví a antikvariát Fryč (Pražská 137/14, Liberec 1) o jejich unikátním projektu, dozvíte se o zeměpisných jménech, která na "normální" mapě našeho města nenajdete.

Continue reading

Konference didinfo 2020

Ve dnech 12. - 14. 2. 2020 proběhla na FP TUL Mezinárodní konference Didinfo, primárně určená pro didaktiky informatiky, své místo si zde však našli i středoškolští učitelé či zástupci státních institucí zabývajících se vzděláváním. I letos byla konference zahájena zdravicí pana děkana prof. Jana Picka a předsedkyně programového výboru doc. Jarmily Škrinárové. Konferenci pak otvíral netradiční příspěvek s názvem Je v zeměpise digitální gramotnost nebo informatika?

Continue reading

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ PROMOCE

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL proběhnou ve středu 19. 2. 2020 v aule budovy G ve 3. patře od 9.00 a od 11.00 hodin (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec). Žádáme všechny absolventy, aby se dostavili na studijní oddělení k vyřízení výstupních formalit.

Pozvánka

Konference studentské vědecké a umělecké činnosti a SGS FP TUL

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 od 8.45 hodin se uskuteční další ročník konference studentské vědecké a umělecké činnosti a SGS FP TUL. Budou na ní prezentovány výsledky studentských výzkumů realizovaných v rámci projektů studentské vědecko-umělecké činnosti a obhajovány výsledky řešení projektů studentské grantové soutěže v roce 2019. Konference se koná v posluchárnách G314 a G315 (Univerzitní nám. 1410/1, Liberec).

program

 

Mezigenerační univerzita MENDELU

Jak na mezigenerační vzdělávání na univerzitní půdě? Příkladem dobré praxe může být např. "Mezigenerační univerzita MENDELU", kde od akad. roku 2019/2020 běží mezigenerační vzdělávací program zaměřený na poznávání živočišné a rostlinné říše. Přednáška se uskuteční v úterý 18. 2. 2020 od 11.00 hodin v posluchárně C301 (budova C areálu TUL, 2. patro - Studentská 5, Liberec), přednášet bude Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. z Oddělení vzdělávání seniorů ICV Mendelovy univerzity v Brně. Senioři tu mají příležitost učit se společně se svými vnoučaty, ale také od sebe navzájem. Srdečně zveme všechny zájemce o tento typ vzdělávání, více informací najdete v pozvánce. Pořádá katedra fyziky FP TUL.

pozvánka

Jak funguje školství v zahraničí očima Daniela Pražáka

Ve středu 22. 1. 2020 od 15 do 17 hodin mají pedagogičtí pracovníci i odborná veřejnost možnost se dozvědět, jak funguje školství v zahraničí. V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I se na již 8. metodickém centru o své zkušenosti a poznatky ze vzdělávání na Islandu, ve Finsku a na Filipínách podělí mladý pedagog Daniel Pražák - učitel, který se nebojí dělat věci jinak. Akce proběhne v budově Evropského domu u Krajského úřadu Lib. kraje (U Jezu 525/4, Liberec). Je nutné se předem přihlásit, zájemci takou mohou učinit do středy 15. 1. 2020 na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Více informací o náplni setkání  a Danielu Pražákovi naleznete níže. Zajímají vás kreativní a netradiční formy učení? Pak neváhejte a přihlaste se, nebudete litovat.

pozvánka

Fyzikální jarmark na FP TUL

V pondělí 13. 1. 2020 proběhne pod záštitou Katedry fyziky FP TUL v předsálí před univerzitní aulou v budově G TUL již tradiční Fyzikální jarmark pro pozvané prvňáčky z pěti libereckých základních škol. Studentky FP oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ spolu se studenty Podještědského gymnázia Doctrina připravily pro děti celkem 20 stanovišť, na kterých se děti zábavnou formou seznámí s různými tématy z fyziky zaměřenými například na pohyb, páku, zrcadla, vlastnosti látek, zvuk či magnetismus. Téměř 200 dětí bude moci sledovat a vyzkoušet si různé fyzikální pokusy a vyrobit si jednoduché fyzikální hračky. Přejeme dětem, ať si jarmark na naší škole užijí.

Plabické grafy a fyzika

V novém roce 2020 Vás srdečně zveme na přednášku Plabické grafy a fyzika, kterou přednese Mgr. Jan Novák, Ph.D. z katedry fyziky FP TUL. Přednáška se uskuteční v pondělí 6. 1. 2020 od 14.20 hodin v Zasedací místnosti DFP (Univerzitní nám. 1410/1. Na přednášce bude studována vybraná oblast algebraické geometrie, která nedávno našla uplatnění v oblasti teoretické fyziky, věnované amplituhedronu a souvislosti s Feynmanovými diagramy. Dále budou zavedeny dekorované permutace, Le-diagramy a plabické grafy. Pořádá KMD v rámci cyklu Semináře KO-MIX.

pozvánka

Matematická teorie hudby

V posledním předvánočním týdnu Vás srdečně zveme na přednášku Matematická teorie hudby, která se bude konat ve středu 18. 12. 2019 od 17.30 hodin v posluchárně G313 (Univerzitní nám. 1410/1) v rámci předmětu Matematické problémy nematematiků. Již Pythagorejci ve starověkém Řecku sestavili první hudební systém odvozený z matematických výpočtů, definovali oktávu a další intervaly, tento hudební systém platí dodnes. Na této nevšední přednášce se mj. dozvíte, zda musí hudebník být také matematikem, jak vypadají skladby matematiků, nebo - proč by skladby nemohl rovnou skládat počítač? Probereme také, hlavně pomocí praktických ukázek, i další zajímavé souvislosti matemaiky a hudby. Přednáší Bc. Petr Koronthály, DiS., absolvent MFF UK a Pražské konzervatoře.

pozvánka

MPN pic logo small

Waveletová Galerkinova metoda pro integrální a integro-diferenciální rovnice

V předvánočním čase srdečně zveme zájemce na přednášku Waveletová Galerkinova metoda pro integrální a integro-diferenciální rovnice, kterou přednese v pondělí 16. 12. 2019 od 14.20 hodin v Zasedací místnosti DFP (Univerzitní nám. 1410/1) doc. RNDr. Václav Finěk, Ph.D. z KMD FP TUL. Přednáška bude zaměřena na waveletovou Galerkinovu metodu pro numerické řešení Fredholmových lineárních integrálních rovnic a integro-diferenciálních rovnic druhého řádu, návrhu konstrukcí vhodných waveletových bází. Ukázány budou i numerické příklady a získané výsledky budou srovnány s výsledky Galerkinovy metody s jinými bázemi podobného typu. Pořádá KMD v rámci cyklu Semináře KO-MIX.

pozvánka

 

Pavouci a jejich hedvábí

Oddělení biologie KCH FP TUL pořádá ve středu 11. 12. 2019 od 16.00 hodin v posluchárně G312 (Univerzitní nám. 1410/1) přednášku pro širokou veřejnost na téma Pavouci a jejich hedvábí. Mezi živočichy není žádná jiná skupina, u níž by produkce hedvábí a jeho role byla tak impozantním jevem, jako je tomu právě u pavouků. Pavoučí vlákno je biopolymer. O tom, jak ho pavouk vytváří, ale i další zajímavosti o pavoucích, bude přednášet doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc. z PřF UJEP v Ústí n/L., kde se výzkumem hedvábí zabývají. S dosavadními výsledky výzkumu tohoto unikátního biopolymeru budou účastníci přednášky seznámeni.

pozvánka

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci