Konference didinfo 2020

| Co se děje na fakultě

Ve dnech 12. - 14. 2. 2020 proběhla na FP TUL Mezinárodní konference Didinfo, primárně určená pro didaktiky informatiky, své místo si zde však našli i středoškolští učitelé či zástupci státních institucí zabývajících se vzděláváním. I letos byla konference zahájena zdravicí pana děkana prof. Jana Picka a předsedkyně programového výboru doc. Jarmily Škrinárové. Konferenci pak otvíral netradiční příspěvek s názvem Je v zeměpise digitální gramotnost nebo informatika?

didinfo obr4   

Řada příspěvků se týkala materiálů, které vznikají v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení. Kromě klasických půlhodinových přednášek přibyly letos i delší workshopy. Účastníci měli možnost sdílet zkušenosti a výsledky z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika, prostor byl i pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům či výukovým metodám. Věříme, že se dobře povedlo propojit akademické prostředí s pedagogickou praxí. Velké dík patří Mgr. Janu Berkimu, Ph.D. z KAP za organizaci a hladký průběh této, informatiky oblíbené, konference.

didinfo2020 obr2    didinfo2020 obr1

 

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci