Zprávy pro studenty

| Zprávy pro studenty

Promoce v zimním semestru 2020/2021 - ZRUŠENY

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci pan rektor TUL rozhodl o zrušení promocí v zimním semestru, v rámci revize harmonogramu výuky v AR 2020/2021 (viz https://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/harmonogram-vyuky).

Promoce se v plánovaném termínu 15. 2. 2020 NEBUDOU konat. Diplom a dodatek k diplomu bude všem absolventům/kám zasílán doporučeně poštou. Žádáme všechny absloventy/ky, aby neprodleně zaslali aktuální doručovací adresu své studijní referentce, která vás bude informovat o jeho odeslání.

Slavnostní šály (štoly) nyní zasílány nebudou. V případě zájmu budou předány v letním termínu promocí (tuto informaci prosím sdělte také své studijní referentce).

| Zprávy pro studenty

Prodloužení zkouškového období ZS 2020/2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vás informovat o skutečnosti, že pan rektor rozhodl o revizi harmonogramu výuky AR 2020/2021, viz https://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/harmonogram-vyuky. Jedná se především o prodloužení  současného zkouškového období o dva týdny (tj. do 5. 3.2021)

| Zprávy pro studenty

PŘEDZÁPIS PŘEDMĚTŮ NA LS 2020/2021

23. 1. 2021 od 8:00 hod. do 15:59 hod. (pouze pro studenty FP).

od 24. 1. 2021 od 16:00 hod. do 21. 2. 2021 do 23:59 hod. (pro všechny studenty TUL).

Dozápisy a škrty předmětů na LS se neprovádí!

Od 8. 3. 2021 do 12. 3. 2021  studenti 1. ročníků FP TUL odevzdávají podepsané zápisové listy B LS 2020/2021. Zápisové listy se tisknou z IS STAGu.
Prosíme zašlete podepsané emailem Vaší studijní referentce.
Po dodání zápisového listu B Vám bude na vyžádání posláno emailem potvrzení o studiu na LS.

| Zprávy pro studenty

Promoce v zimním semestru 2020/2021

Termín promocí v zimním semestru 2020/2021 je planován na 15. 2. 2021 (pondělí). Uskutečnění promocí bude záviset na aktuálních vládních opatřeních vztahující se k epidemilogické situaci. Prosím sledujte webové stránkyFB fakulty, kde budou informace ke konaní promocí včas zveřejněny.

Žádáme všechny absolventy, aby zasílali emailem na studijní oddělení (své studijní referentce) Výstupní list.

| Zprávy pro studenty

Příkaz děkana 3/2020 z 1. 10. 2020

Na základě článku 7, odst. 4, písm. a) Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci a Opatření rektora Technické univerzity v Liberci ke snížení hranice kreditů pro zápis studentů po prvním roce studia do dalšího akademického rok ze dne 1. 10. 2020 snižuji hranici kreditů pro zápis studentů po prvním roce studia do dalšího akademického roku na 35. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem jeho podpisu děkanem a je vydáván pro zápis do akademického roku 2020/21.

Příkaz děkana 3/2020

| Zprávy pro studenty

Liberec Nature run s Během o pohár rektora

Chcete hned na začátku nového akademického roku vykonat něco pro své zdraví a třeba i získat nějakou cenu? Máte možnost. V Liberci se totiž v neděli 4. 10. 2020 poběží závod Mattoni Liberec Nature Run, v jehož rámci je vyhlášen i Běh o pohár rektora TUL. Zveme proto běžecké nadšence z řad studentů a učitelů naší vysoké školy a vybízíme k účasti. Jak praví pořadatelé, Keňany nejspíš nepředběhnete, ale kolegy ze své VŠ byste mohli. Zažijte skvělou atmosféru závodu, který povede lesem, kolem přehrady, přes žulový lom a Jizerskými horami zpět. Více info o závodu v odkazech níže.

Info o závodě
Možnost registrace

| Zprávy pro studenty

Příkaz děkana - Zápis do druhých a vyšších ročníků na akademický rok 2020/2021

V souladu s harmonogramem pro akademický rok 2020/2021 a vzhledem k opatřením MŠMT a MZ a vývojem pandemie COVID-19 se stanovuje zápis studentů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické do druhých a vyšších ročníků takto:

Příkaz děkana 02/2020

| Zprávy pro studenty

Výsledky ankety

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolte nám vyjádřit poděkování za vaši účast v anketním šetření studentské spokojenosti s výukou v průběhu letního semestru 2019/2020, který byl z mnoha pohledů neobvyklý. Situace, která nastala téměř ihned po začátku semestru uzavřením všech škol v České republice na základě vládního nařízení kvůli šířící se nákaze viru Covid-19, byla pro vás i nás náhlá a bezprecedentní. 

| Zprávy pro studenty

Pravidla průběhu státních závěrečných zkoušek konaných na FP TUL v období 15. 6. 2020 - 3. 7. 2020

Byla stanovena pravidla pro konání státních závěrečných zkoušek (SZZ) v období 15. 6. 2020 – 3. 7. 2020 na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (FP TUL).

Pravidla SZZ

| Zprávy pro studenty

Požádej o stipendium u AMOSE - Vzdělávacího fondu Broumovska

Vážení studenti,

obracíme se na Vás ve druhé vlně výzvy podávání přihlášek do 4. grantového kola AMOS - Vzdělávacího fondu Broumovska

Agentura pro rozvoj Broumovska podporuje prostřednictvím AMOSE studenty, kteří plánují studium v zahraničí, odbornou zahraniční stáž či jinou zahraniční zkušenost z oboru umění či vědy. Výzva je platná pro školní rok 2020/2021, a to pro uchazeče s vazbou na region Broumovsko. Pro školní rok 2020/21 budou k dispozici prostředky ve výši min. 130 000 Kč.  Spolufinancování celkových nákladů z jiných zdrojů (např. program Erasmus apod.) je vítáno. 

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci