Přijímací řízení v nově akreditovaných studijních programech na ak. r. 2019/2020

| Zprávy pro studenty

FP TUL vyhlásila přijímací řízení do nově akreditovaných magisterských studijních programů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Aplikovaná matematika.
Uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2019. Podrobnosti naleznete na úřední desce FP TUL.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci