AKTUALITY

Nový předmět na TUL

Počínaje zimním semestrem 2019/20 se podařilo dostat na půdu naší univerzity seminář s názvem Matematické problémy nematematiků. Seminář před několika lety vznikl na MFF UK, následně se rozšířil na FJFI ČVUT a nyní zamířil i k nám do Liberce. Jeho cílem je seznámit studenty s nejrozmanitějšími aplikacemi matematiky, matematiku popularizovat před širší veřejností a tak se také pokusit odpovědět na důležitou otázku: „K čemu nám to může být dobré?“ Na semináři vystupují zvaní přednášející z řad akademiků i odborníků z praxe, kteří využívají matematiku ve své profesi nejrůznějším způsobem. Seminář je určen všem se zájmem o matematiku, i těm, kteří matematiku jen používají. Je určen také a zejména studentům a proto ho lze absolvovat (na UK, na ČVUT a nyní i na TUL) jako kreditově ohodnocený předmět. Lepší představu o šíři záběru semináře získáte při pohledu na záznamy přednášek na YouTube. Další informace o semináři naleznete také na stránkách Katedry matematiky a didaktiky matematiky, na centrálním webu na ČVUT, nebo na facebooku.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci