Aktuality

| Co se děje na fakultě

Preventivní opatření rektora TUL ke snížení rizika nákazy koronavirem

S cílem přispět ke snížení rizika nákazy koronavirem vydává rektor TUL nařízení:

| Co se děje na fakultě

Současné výzvy strojového učení a umělé inteligence

Chcete se zlepšit v učení? Pak Vás hned v prvním týdnu letního semestru srdečně zveme na přednášku Ing. Tomáše Mikolova, Ph.D., který zájemcům přiblíží téma Současné výzvy strojového učení a umělé inteligence. Přednáška proběhne formou živého streamu ve středu 26. 2. 2020 od 17.30 hodin v posluchárně G312 (Univerzitní nám. 1410/1) v rámci semináře Matematické problémy nematematiků. Ačkoli zájem o umělou inteligenci v posledních letech rychle narůstá, povědomí o tom, jak vlastně nejlepší AI systémy současnosti fungují, je už horší.

| Aktuality

Německá veřejná konverzace v liberecké knihovně

Chcete si pocvičit spontánní němčinu v rozhovoru? TUL ve spolupráci s KVK Liberec pořádá pro všechny zájemce bezplatnou hodinu německé konverzace s rakouskou lektorkou Sandrou Braun z Katedry cizích jazyků  EF TUL. Koná se každý čtvrtek v budově Krajské vědecké knohovny v Liberci od 18.00 – 19.00 hodin v prostoru E-galerie, 2. patro (Rumjancevova 1362/1, Liberec 1). Neváhejte a přijďte si zdokonalit své konverzační schopnosti.

pozvánka

| Co se děje na fakultě

Laoshan, nejvyšší pohoří rostoucí z moře

Srdečně vás zveme na populárně-naučnou přednášku s názvem Laoshan (Východní Čína) – Nejvyšší pohoří rostoucí z moře, kterou pořádá KGE FP TUL a liberecká pobočka České geografické společnosti v rámci cyklu Geografické čtvrtky. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 27. 2. 2020 od 16.10 hodin v učebně P004 (Komenského 314/2, Liberec). Přednáší doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. z KGE.

pozvánka

qingdao 1609319 1920 1200x800

| Co se děje na fakultě

Živá debata s autory projektu Živá jména

Již dnes máte možnost dozvědět se zajímavosti o projektu Živá jména na debatě s jeho autory, kolegy dr. Václavem Lábusem z KCL a dr. Danielem Vrbíkem z KAP  FP TUL. Přijďte si s nimi popovídat v úterý 18. 2. od 18 hodin do Knihkupectví a antikvariát Fryč (Pražská 137/14, Liberec 1) o jejich unikátním projektu, dozvíte se o zeměpisných jménech, která na "normální" mapě našeho města nenajdete.

| Co se děje na fakultě

Konference didinfo 2020

Ve dnech 12. - 14. 2. 2020 proběhla na FP TUL Mezinárodní konference Didinfo, primárně určená pro didaktiky informatiky, své místo si zde však našli i středoškolští učitelé či zástupci státních institucí zabývajících se vzděláváním. I letos byla konference zahájena zdravicí pana děkana prof. Jana Picka a předsedkyně programového výboru doc. Jarmily Škrinárové. Konferenci pak otvíral netradiční příspěvek s názvem Je v zeměpise digitální gramotnost nebo informatika?

| Co se děje na fakultě

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ PROMOCE

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL proběhnou ve středu 19. 2. 2020 v aule budovy G ve 3. patře od 9.00 a od 11.00 hodin (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec). Žádáme všechny absolventy, aby se dostavili na studijní oddělení k vyřízení výstupních formalit.

Pozvánka

| Co se děje na fakultě

Konference studentské vědecké a umělecké činnosti a SGS FP TUL

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 od 8.45 hodin se uskuteční další ročník konference studentské vědecké a umělecké činnosti a SGS FP TUL. Budou na ní prezentovány výsledky studentských výzkumů realizovaných v rámci projektů studentské vědecko-umělecké činnosti a obhajovány výsledky řešení projektů studentské grantové soutěže v roce 2019. Konference se koná v posluchárnách G314 a G315 (Univerzitní nám. 1410/1, Liberec).

program

 

| Co se děje na fakultě

Nové definice základních fyzikálních jednotek

Katedra fyziky FP TUL zve zájemce o fyziku a fyzikální vzdělávání na přednášku Nové definice základních fyzikálních jednotek, která se uskuteční v úterý 25. 2. 2020 od 12:30 hodin v posluchárně C200 (budova C, Studentská 5, Liberec a přednese ji doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc. z Ústavu teoretické fyziky MFF UK v Praze. Redefinice základních měrových jednotek soustavy SI schválila 26. Mezinárodní generální konference měr a vah v listopadu 2018 a jejich podstatou je to, že všechny základní jednotky jsou nyní pevně vázány na sedm vybraných fyzikálních konstant, jejichž hodnoty jsou dohodou fixovány. Přijďte si osvěžit svě vědomosti.

pozvánka

| Aktuality

Výstava SLADKÉ DĚTI - děti s diabetem 1. typu

Po celý únor bude na naší univerzitě před aulou ve 3. patře budovy G probíhat nevšední výstava s příběhy dětí, které musí žít s diabetem prvního typu. "Sladké děti" upozorňují na to, že je rozdíl mezi diabetem prvního a druhého typu a zdůrazňují, že i když se obě diagnózy nazývají cukrovka, jedná se o onemocnění s odlišnou příčinou vzniku. Možná někoho s touto diagnoózou znáte, přijďte se blíže seznámit s jejich každodenními problémy a pomozte zvýšit povědomost o diabetu prvního typu u dětí i dospělých ve společnosti. Díky lepší informovanosti můžete třeba i zabránit případné šikaně a posmívání se všem, kteří za svou diagnózu nemohou.

pozvánka

 

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci